Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 23 miljoner.

Målgruppen för projektet är personal hos samordningsförbunden i Norra Mellansverige och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa).

Projektets insatser består bl.a. av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

Genom ökad kunskap och samsyn kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.

Aktuellt

Inbjudan till erfarenhetsutbyte runt systematisk brukarinvolvering

Läs mer

Tjänstedesign via projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer

Nyhetsbrev Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer

Utbildningar & Event

18 mar
Event – Digitalt – 14:00 -15:00

Välkommen att delta på fortsättnings- och nätverksmöjligheter med lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt, digitalt

Läs mer och anmäl dig här
15 apr
Event – Digitalt – 13:15 -14:45

Välkommen att delta i en digital information om Tjänstedesign- Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer och anmäl dig här

Kontakt

Samordningsförbund som jobbar med projektet