Förankringsmöte – Grundutbildning i BIP

Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning” ges möjlighet att få en grundutbildning i progressionsverktyget samt få kunskap om forskningens resultat. För mer information om upplägget på grundutbildningen, målgrupp läs mer här >>

Grundutbildningen startar med ett första förankringsmöte som innehåller:

– Start av processen, börja forma implementeringsresan, sätta lokal organisation

– Utse nyckelpersoner, roller och mandat

Utbildningsprocessen fortsätter efter det första förankringsmötet med följande steg:

10/10 Kick-off, kl. 9.00-11.30 (digitalt)
21/10 Förankringsmöte 2 kl. 15.00-16.00 (digitalt)
12/11 Utbildning i verktyg i Gävleborg (heldag fysiskt)
13/11 Utbildning i verktyg i Dalarna (heldag fysiskt)
27/11 Utbildning i verktyg i Värmland/Karlstad (heldag fysiskt)

Förankringsmöte 1:

När: torsdagen den 12 september, 2024 kl 14.00 -15.30 (digitalt via teams)

Till vem: Förankringsmötet riktar sig till politiker och chefer

Anmälan: Det är chefen för en organisation/verksamhet som anmäler sitt intresse till att delta i processen kring utbildning i BIP. En enskild person vars organisation inte är med kan inte delta.

Anmälan sker genom boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum är den 15 augusti

En teamslänk kommer att skickas ut innan mötet till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 10/9 så kontakta Värmlandsprojektparaply jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se
linda.johansson2@karlstad.se

Vid frågor om utbildningen kontakta Emma Kjesbo, emma.kjesbo@karlstad.se

Bli utbildare?
I oktober 2024 kommer projektet även att erbjuda en utbildning för er kommuner/förbund att få egna utbildare i BIP-studiens skattnings- och dialogverktyg. Syftet med utbildningen är att ni ska ha egna utbildare som ska kunna utbilda nya medarbetare i verktyget och grunderna i BIP-forskningen.
Läs mer och anmäl dig här >>

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer