Välkommen att delta i en digital föreläsning om normer, utanförskap, hbtqi och bemötande – Agneta Tynander

Via projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning vill vi hitta hållbara strukturer för att etablera erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Den här föreläsningen tar upp grundläggande begrepp om hbtqi som är förkortning för homo, bi, trans, queer och/eller intersexuell. Den fokuserar på hur normer fungerar för att inkludera och exkludera individer och grupper i samhället och vad konsekvenserna av detta blir, på individnivå, i vår verksamhet och i samhället. Den tar också upp konkreta tips på hur vårt bemötande kan bli bättre, både gentemot kollegor i den egna verksamheten och i mötet med verksamhetens målgrupp.

Efter föreläsningen har vi en gemensam dialog.

När: Tisdagen den 21 maj, kl 13.15-16.15 (efterföljande dialog mellan kl. 15.15-16.15)

Föreläsare: Agneta Tynander, Normkreativ Kompetens, Värmland.
Agneta har mångårig erfarenhet som föreläsare och utbildningar inom områdena social hållbarhet, hbtqi, våld och utsatthet samt diskriminering.

Till vem: Föreläsningen riktar sig främst till medarbetare/chefer hos samordningsförbundens parter.

Anmälan sker genom att boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum den 15 maj.

En teamslänk kommer att skickas ut innan informationen till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 20/5 så kontakta Värmlandsprojektparaply)

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se
linda.johansson2@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer