Independent People Logo VI box CONNEXT logo small for website logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Våra projekt

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare. Projekten är alla finansierade av Europeiska socialfonden (ESF). Varje projekt har en projektkoordinator centralt i projektparaplyt och lokala projektledare i varje kommun.

Independent People Logo

Independent people

Independent people är ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium (Storbritannien). I projektet utbyter personal erfarenheter och utvecklar metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser (soft skills). Projektet involverar personal som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) hos deltagande organisationer.  ...
VI box

Värmland Integrerar

Värmland Integrerar finansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Projektet riktar sig till målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs personer som finns i Sverige som inte har medborgarskap i något EU-land. Projektet ska utveckla ett material tillsammans med målgruppen som bidrar till att öka kunskapen kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad genom ett målgruppsanpassat material och...
CONNEXT logo small for website

Connext for Inclusion

Empowerment genom spelbaserat lärande CONNEXT for inclusion är ett internationellt ESF-projekt med partners från Belgien, Finland och Sverige. Det övergripande projektmålet i det svenska projektet är att utveckla innovativa metoder som underlättar nyanlända flickors/kvinnors och pojkars/mäns etablering på arbetsmarknaden. Den primära målgruppen i det svenska projektet är nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män mellan 15–65 år som har...
logga arbetskraft 2.0

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det är ett projekt som bygger på lärdomar från Värmlands Framtid. Värmlands Arbetskraft 2.0 riktar sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar...
VA logga

Värmlands Arbetskraft

  Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser ska bidra till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika arbetssätt...

Avslutade projekt

unga

Värmlands unga

Projektet Värmlands Unga avslutades den 28 februari 2019. Här kan du läsa en sammanfattning av projektet. Projektets slutrapport finns att ta del av längst ner på sidan. Projektet Värmlands Unga riktade sig till ungdomar, 15-24 år i grund- och gymnasieskola, som riskerade att lämna skolan i förtid. Projektet omfattade sju skolor i kommunerna Grums, Hagfors,...
tillsammans

Värmlands framtid

Projektet Värmlands Framtid avslutades den 30 juni 2018. Ett flertal kommuner fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter projektets slut. Ta kontakt med din kommun för mer information. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan. Värmlands Framtid riktade sig till ungdomar i åldern 15–29 år som varken arbetade eller studerade med prioritering på...
tillsammans

Värmland tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans avslutades den 28 februari 2021. Här kan du läsa en sammanfattning av projektet. Inom kort kommer projektets slutrapport sam delprojektens slutrapporter att presenteras. I Värmland Tillsammans skulle kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor...
nya

Värmlands nya

Projektet Värmlands Nya avslutades den 29 februari 2020. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan. Projektet Värmlands Nya riktade sig till unga nyanlända, 15–24 år, i grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för ökat stöd för att nå måluppfyllelse. Projektet skulle också ge unga nyanlända kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler...

Vi som jobbar med projekten