unga tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Våra projekt

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare. Projekten är alla finansierade av Europeiska socialfonden (ESF). Varje projekt har en projektkoordinator centralt i projektparaplyt och lokala projektledare i varje kommun.

unga

Värmlands unga

Projektet Värmlands unga riktar sig till ungdomar, 15-24 år i grund- och gymnasieskola, som riskerar lämna skolan i förtid. Projektet omfattar sju skolor i kommunerna Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng. Projektets syfte är att minska skolavhoppen och utanförskap för ungdomar i Värmland. I Värmlands unga arbetar vi med ungdomen i centrum. Det...
tillsammans

Värmland tillsammans

I Värmland Tillsammans ska kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte är redo för, och inte klarar av, de insatser som finns tillgängliga i...
nya

Värmlands nya

Projektet Värmlands nya riktar sig till unga nyanlända, 15–24 år, i grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för ökat stöd för att nå måluppfyllelse. Projektet ska också ge unga nyanlända kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov....

Avslutade projekt

tillsammans

Värmlands framtid

Projektet Värmlands framtid avslutades den 30 juni 2018. Ett flertal kommuner fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter projektets slut. Ta kontakt med din kommun för mer information. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan. Värmlands framtid riktade sig till ungdomar i åldern 15–29 år som varken arbetade eller studerade med prioritering på...

Vi som jobbar med projekten