https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Våra projekt

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare. I dagsläget har vi två pågående projekt. Varje projekt har en projektkoordinator centralt i projektparaplyet och vissa projekt har även lokala projektledare i varje kommun.

varmlands_yrkesfokus_box

Värmlands Yrkesfokus

Projektet Värmlands Yrkesfokus pågår 2023-04-01 till 2025-06-30 För att Yrkes-SM 2024 inte ska förbli en enskild händelse har Karlstads kommun och Region Värmland beslutat att arbeta med en regional insats kallad Värmlands Yrkesfokus. Projektet ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att locka unga och målgrupper utanför...
varmlands-skolsamverkan_box_rgb

Värmlands skolsamverkan

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 30 miljoner. Målgruppen för projektet är unga 13 – 16 år. Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför...

Avslutade projekt

varmland_react_box

Värmland ReAct

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkade nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) var beviljade ca 14 miljoner.   Målgruppen var kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas...
Independent People Logo

Independent people

Independent people var ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium (Storbritannien). I projektet utbytte personal erfarenheter och utvecklade metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser (soft skills). Projektet involverade personal som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) hos deltagande organisationer. Projektet...
VI box

Värmland Integrerar

Värmland Integrerar finansierades av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Projektet riktade sig till målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs personer som varken har svenskt medborgarskap eller medborgarskap i något av övriga EU-länder. Projektet skulle utveckla ett material tillsammans med målgruppen som bidrog till att öka kunskapen kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad genom ett målgruppsanpassat material...
CONNEXT logo small for website

Connext for Inclusion

Empowerment genom spelbaserat lärande CONNEXT for inclusion var ett internationellt ESF-projekt med partners från Belgien, Finland och Sverige. Projektet avslutades 30 juni 2021. Det övergripande projektmålet i det svenska projektet var att utveckla innovativa metoder som underlättar nyanlända flickors/kvinnors och pojkars/mäns etablering på arbetsmarknaden. Den primära målgruppen i det svenska projektet var nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män...
logga arbetskraft 2.0

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 var ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det var ett projekt som byggde på lärdomar från Värmlands Framtid. Värmlands Arbetskraft 2.0 riktade sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar...
VA logga

Värmlands Arbetskraft

Projektet Värmlands Arbetskraft riktade sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser skulle bidra till nya metoder/arbetsformer som ledde till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika arbetssätt som...
unga

Värmlands unga

Projektet Värmlands Unga avslutades den 28 februari 2019. Här kan du läsa en sammanfattning av projektet. Projektets slutrapport finns att ta del av längst ner på sidan. Projektet Värmlands Unga riktade sig till ungdomar, 15-24 år i grund- och gymnasieskola, som riskerade att lämna skolan i förtid. Projektet omfattade sju skolor i kommunerna Grums, Hagfors,...
tillsammans

Värmlands framtid

Projektet Värmlands Framtid avslutades den 30 juni 2018. Ett flertal kommuner fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter projektets slut. Ta kontakt med din kommun för mer information. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan. Värmlands Framtid riktade sig till ungdomar i åldern 15–29 år som varken arbetade eller studerade med prioritering på...
tillsammans

Värmland tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans avslutades den 28 februari 2021. Här kan du läsa en sammanfattning av projektet. Inom kort kommer projektets slutrapport sam delprojektens slutrapporter att presenteras. I Värmland Tillsammans skulle kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor...

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten