Våra projekt

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare. I dagsläget har vi fyra pågående projekt. Varje projekt har en projektkoordinator centralt i projektparaplyet och vissa projekt har även lokala projektledare i varje kommun.

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

1 september 2023 – 31 augusti 2026
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt…

Läs mer om Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Värmlands Unga i Arbete

1 september 2023 – 1 juni 2026
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands…

Läs mer om Värmlands Unga i Arbete

Värmlands Skolsamverkan

1 mars 2023 – 30 juni 2025
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng.

Läs mer om Värmlands Skolsamverkan

Värmlands Yrkesfokus

1 april 2023 – 30 juni 2025

Projektet Värmlands yrkesfokus ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att locka unga och målgrupper utanför arbetsmarknaden i länet att läsa…

Läs mer om Värmlands Yrkesfokus

Avslutade projekt

Värmland Integrerar

1 mars 2021 – 31 december 2022
Projektet Värmland Integrerar avslutades 31 december 2022. Värmland Integrerar var ett projekt finansierat av AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) där Karlstads kommun var projektägare. Projektet har tagit fram materialet…
Läs mer om Värmland Integrerar

Värmlands Arbetskraft

1 februari 2020 – 31 maj 2022
Projektet Värmlands Arbetskraft riktade sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser…
Läs mer om Värmlands Arbetskraft

Värmlands Arbetskraft 2.0

1 september 2020 – 31 december 2022
Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 var ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det var ett projekt som byggde på lärdomar från Värmlands Framtid.
Läs mer om Värmlands Arbetskraft 2.0