Styrgrupp – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Styrgruppsmöte för styrgruppens representanter.

När: Onsdagen den 6 mars kl 14.00-16.00.

Plats: Digitalt

Mötet kommer att beröra:

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Inbjudan med dagordning skickas till styrgruppens medlemmar innan mötet.

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer