Hör av dig till oss

Behöver du komma i kontakt med någon av oss på projektparaplyet? 
Tveka inte att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finner du här nedanför.

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu?

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare.