Styrgrupp – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Styrgruppsmöte för styrgruppens representanter.

När: Torsdagen den 30 maj (heldag).

Plats: Örebro

Mötet kommer att beröra:

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Inbjudan med dagordning skickas till styrgruppens medlemmar innan mötet.

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer