tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands projektparaply

Välkommen till hemsidan för Värmlands projektparaply. Här hittar du information om våra länsövergripande projekt. I dagsläget har vi två pågående projekt som alla finansieras av Europeiska socialfonden.

Tips på föreläsningar!

23 oktober Patrik Gruczkun ”interkulturell kompetens och normmedvetenhet”

21 november Rektor Hamid Zafar ”En interkulturell skola”

3 december Barakat Ghebrehawariat  ”Normkritik”

6 december Inti Chavez Perez ”Normkritik i praktiken”

Se mer info och anmälan under kommande event

 

Hamid Zafar föreläser om "En interkulturell skola" den 21 november

Värmlands Nya bjuder in till föreläsning, se info och anmälan under ”Kommande event”

 

Välkomna!

Barakat Ghebrehawariat föreläser om normkritik 3 december

Värmlands Nya bjuder in till föreläsning, se info och anmälan under kommande event.

Välkomna!

Föreläsning "Normkritik i praktiken" 6 december

Värmlands nya bjuder in till föreläsning/workshops med Inti Chavez Peres.

Anmälan och mer info se nyheter/event

ESF samordnarna på besök i Värmland

Samordnarna besöker olika delprojekt i Värmlands Nya och Värmland Tillsammans för att se de olika verksamheterna som bedrivs.

Värmlands nya bjöd in till föreläsning kring ungas psykiska ohälsa

Sven Bremberg barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin föreläste i ämnet psykisk ohälsa bland unga. En uppskattad och välbesökt föreläsning.

”psykiska besvär är signaler som kräver tolkning – inte medicinska åtgärder”

Utmaningsdriven innovation och globala mål för Ambassadörskap

Värmlands projektparaply undersöker möjligheter för att arbeta vidare med förstudien kring Ambassadörskap via Vinnovas utlysning om utmaningsdriven innovation. Mer information om hur arbetet fortlöper kommer framöver. Här laddar kollegan Oskar för information om utlysningen!

Utmaningsdriven innovation och globala mål för Ambassadörskap

Värmlands projektparaply undersöker möjligheter för att arbeta vidare med förstudien kring Ambassadörskap via Vinnovas utlysning om utmaningsdriven innovation. Mer information om hur arbetet fortlöper kommer framöver. Här laddar kollegan Jennie för information om utlysningen!

Öppet hus, Värmland tillsammans- Arvika

Öppet hus i Arvika på EU-dagen där man visade upp sina lokaler, deltagarna berättade om projektet och bjöd på gott fika!

värmlands nya

”Skillnaden är att komma någonstans och sätta sig och få hjälp. Det fanns inget innan, liksom. Nu känns det roligare i skolan, också.”

 

”Gör allt tillsammans, han hjälper till med allt. Läxhjälp, råd med det ekonomiska, visar vad man kan arbeta med och vilka skolor som finns.”

Värmlands unga

”Innan var det en hel del jävla skolkande, jag kom hit och satt av tiden. De försökte väl jobba med mig, men jag gjorde inget. Jag tror det har med att jag inte fick hjälp i grundskolan. Nu med [personal namn] känner jag mig trygg och det har blivit enklare att få stöd genom hen. Hen är tydlig med att det handlar om min ork, inte att jag är dum i huvudet.”

 

 

Värmlands Framtid

”Stort fokus på det personliga bemötandet och mina behov.
Ingen färdig process som jag ska fösas in i.”
”Satt mest hemma. Kom inte igång med något. Ensamt när föräldrar jobbar och de andra går i skolan. På Värmlands framtid har jag någon att tala med…”

Projekt

Kommande event

Föreläsning 23 Oktober ”Interkulturell kompetens & normmedvetenhet”

Föreläsning med Patrick Gruczkun, beteendevetare som driver samarbetsbolaget, www.samarbetsbolaget.se

Utbildningsdagen handlar om interkulturell kompetens generellt samt mer specifikt om hur vi kan kommunicera, samarbeta och hantera konflikter framgångsrikt i interkulturella miljöer.

Fokus ligger på det professionella och empatiska förhållningssätt, även till svåra möten.

Som komplement kommer vi även att titta på likabehandling och normmedvetenhet som verktyg för att arbeta på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt.

Vi kommer bland annat beröra följande teman:

  • Interkulturell kompetens, en 6-stegsmodell
  • Kulturbegreppet och kulturskillnader mellan länder
  • Normer och normmedvetenhet

 

Datum: Onsdagen 23 Oktober

Tid: 09.00 – 15.30 ( Fika och registrering från 08.30, lunch ingår)

Var: Elite Stadshotell, Kungsgatan 22 Karlstad

För anmälan se länk:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=5855e97d6f42

21 november kommer Rektor Hamid Zafar och föreläser om ”En interkulturell skola”

Värmlands Nya, spår 2 bjuder in till föreläsning med Hamid Zafar, tidigare rektor på Sjumilaskolan i Göteborg.  Arbetar nu som barn och utbildningschef i Mullsjö kommun.

På Sjumilaskolan rådde kaos, lärarna hotades och eleverna slogs. Med Hamid Zafar som rektor blev skolan trygg, eleverna klarade målen och själv blev han årets svensk”

Datum: Torsdagen den 21 november

Tid: Kl 13.00-15.00 (fika ingår)

Var: Scandic Winn, Karlstad

För anmälan se länken nedan:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7ded77ba24de

Kom och ta del av en intressant föreläsning.

Välkomna!

3 december kommer Barakat Ghebrehawariat och föreläser om normkritik

Är du rädd för att säga fel trots att du vill göra rätt i mångfaldsarbetet? Behöver du en kompass i begreppsdjungeln?

Botemedlet är inte att prata mindre. Tvärtom, vi behöver kommunicera mer, mera inkluderande.

Det handlar därför inte om att sluta säga ”fel” utan att man börjar göra rätt. Att lära sig prata demokratiska

Barakat Ghebrehawariat är en entreprenör med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Han är mer känd som demokratiagenten.

Datum: Tisdagen den 3 december

Tid: Kl 09.00-15.00 (fika och registrering från kl 08.30, lunch ingår)

Var: Elit stadshotell, Karlstad

För anmälan se länken nedan

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=70a20a179170

Föreläsning/workshop 6 december ”Normkritik i praktiken”

Värmlands Nya bjuder in till föreläsning med Inti Chavez Perez, journalist och författare .

”Normkritik i praktiken” är en interaktiv föreläsning med många övningar. Föreläsningen passar för lärare, personal på elevhälsa, ungdomsmottagning och liknande. Tonen är vardaglig och bjuder in till deltagande. 

Han är även författare till boken ”Jag och du” som finns med i Hälsolådorna.

Datum: Fredagen den 6 december

Tid: Kl. 09.00-15.00

*Allmän föreläsning samt lunch kl. 09.00-13.00

*Eftermiddagen med workshops är endast för Er som gått utbildning i hälsolådan

Var: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad

För anmälan och info se länken nedan:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=46f9525e4ee0

Nyheter

Uppskattad föreläsning med Ali Alabdallah

  Ali Alabdallah höll en föreläsning om att skaffa jobb i nytt land utifrån interkulturella perspektiv. Ali har skrivit en egen bok ”nytt jobb i nytt land” se nedan http://alialabdallah.hemsida24.se/min-bok-32861756

What Vegas Is and What it Is Not 6

What Vegas Is – and What it Is Not Vegas Fundamentals Explained Vegas is well-known for its entertainment and you’re going to see why with your very first show. At other times you might need to manually input the code. The list might change regularly. The Battle Over Vegas and How to Win It High…

Presentationsfilm av Hälsolådan

Värmlands nya i spår 2, Karlstad har tagit fram en hälsolåda som kommer spridas till 12 kommuner i Värmland. Se presentationsfilmen här  

Vi som jobbar med projekten