tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands projektparaply

Välkommen till hemsidan för Värmlands projektparaply. Här hittar du information om våra länsövergripande projekt. I dagsläget har vi två pågående projekt som alla finansieras av Europeiska socialfonden.

Tips på föreläsning!

Suicidprevention i Värmland – unga liv kan räddas. Konferensen är tisdagen den

10 september 2019, klockan 9–16.30, CCC. Arrangör för konferensen är Samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland. 

Mer information om konferens, utställning och anmälan finns på www.regionvarmland.se/konferenssuicidprevention2019

Föreläsning av Sven Bremberg, 4 september

Värmlands Nya bjuder in till föreläsning av Sven Bremberg kring ungas psykiska ohälsa. Anmälan och mer info finns under ”Kommande event”

Föreläsning med Patrick Gruczkun 23 Oktober

Värmland tillsammans bjuder in till föreläsning om Interkulturell kompetens och normmedvetenhet.

Anmälan och mera info se nyheter/event

Utmaningsdriven innovation och globala mål för Ambassadörskap

Värmlands projektparaply undersöker möjligheter för att arbeta vidare med förstudien kring Ambassadörskap via Vinnovas utlysning om utmaningsdriven innovation. Mer information om hur arbetet fortlöper kommer framöver. Här laddar kollegan Oskar för information om utlysningen!

Utmaningsdriven innovation och globala mål för Ambassadörskap

Värmlands projektparaply undersöker möjligheter för att arbeta vidare med förstudien kring Ambassadörskap via Vinnovas utlysning om utmaningsdriven innovation. Mer information om hur arbetet fortlöper kommer framöver. Här laddar kollegan Jennie för information om utlysningen!

Värmlands nya Sunne "filmprojekt tar sin början"

Värmlands nya Sunne bowlingaktivitet

Värmland Tillsammans - Vårruset 2019

Delar av Värmland Tillsammans deltog i Vårruset i Karlstad den 22 maj!

värmlands nya

”Skillnaden är att komma någonstans och sätta sig och få hjälp. Det fanns inget innan, liksom. Nu känns det roligare i skolan, också.”

Öppet hus, Värmland tillsammans - Forshaga

Öppet hus i Värmland Tillsammans Forshaga på EU-dagen där man bjöd på EU-tårtor och visade upp sin samlingslokal i Deje!

Öppet hus, Värmland tillsammans- Säffle

Öppet hus i Värmland Tillsammans Säffle på EU-dagen där man berättade om sina EU-projekt och bjöd på god mat från hela världen!

Öppet hus, Värmland tillsammans- Arvika

Öppet hus i Arvika på EU-dagen där man visade upp sina lokaler, deltagarna berättade om projektet och bjöd på gott fika!

Gen(i)us 2019

Värmlands projektparaply besökte Gen(i)us – Sveriges smartaste konferens om jämställdhet som arrangerades av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

En inspirerande dag som väckte många tankar!

värmlands nya

”Gör allt tillsammans, han hjälper till med allt. Läxhjälp, råd med det ekonomiska, visar vad man kan arbeta med och vilka skolor som finns.”

MI-utbildning i Värmlands Nya

Värmlands Nya erbjöd personal i länet grundkurs i MI (Motiverande Intervju). Bland deltagarna fanns, projektledare, SYV, specialpedagog mfl.

Ytterligare en MI-utbildning planeras starta under hösten

9 maj Mitt Europa!

Värmlands projektparaply deltog i Mitt i City på Mitt Europa den 9:e maj

Föreläsning av professor Nihad Bunar

Den 7 maj bjöd Värmlands Nya in professor Nihad Bunar till Karlstad för att föreläsa om ”Svenska och internationella perspektiv på nyanlända elevers lärande”

En välbesökt föreläsning med över 150 deltagare från hela länet!

Värmland Tillsammans

2019-03-06 Värmland Tillsammans bjöd in till en föreläsning av SFI i Eskilstuna om Suggestopedi samt startade upp nätverk för SFI Värmland. Det var en välbesökt föreläsning med över 120 deltagare från hela länet.

 

Suggestopedi är en pedagogisk metod som utgår från att man ska ha roligt samtidigt som man lär sig ett språk i en trygg miljö.

 

SFI i Eskilstuna har ett projekt där deras huvudsyfte är att ”tydligt påvisa att suggestopedimetoden ger en snabbare språkinlärning”.

Föreläsning av Josef Kurdman 2019-01-23

Saknätverket Arbetsmarknadskunskap och interkultur, Spår 2 i Värmlands Nya bjöd in till en uppskattad och välbesökt föreläsning om mångfald och integration av Josef Kurdman.

Värmlands unga

”Innan var det en hel del jävla skolkande, jag kom hit och satt av tiden. De försökte väl jobba med mig, men jag gjorde inget. Jag tror det har med att jag inte fick hjälp i grundskolan. Nu med [personal namn] känner jag mig trygg och det har blivit enklare att få stöd genom hen. Hen är tydlig med att det handlar om min ork, inte att jag är dum i huvudet.”

Värmland Tillsammans

Delprojektet i Torsby

Värmlands Framtid

”Stort fokus på det personliga bemötandet och mina behov.
Ingen färdig process som jag ska fösas in i.”

Värmlands unga

”Det har blivit lättare och lugnare och det känns som man har fått rätt hjälp. Kan ju också vara att jag har mognat men även att jag har fått hjälp. Vi har pluggat och pratat mycket, samtal som inte bara har handlat om skolan. Det har varit bra.”

Värmlands framtid

”Satt mest hemma. Kom inte igång med något. Ensamt när föräldrar jobbar och de andra går i skolan. På Värmlands framtid har jag någon att tala med…”

Projekt

Kommande event

Föreläsning av Sven Bremberg 4 september

Värmlands Nya bjuder in till en föreläsning om ”Psykisk ohälsa bland barn och unga, trender, förklaringar och åtgärder” av Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

 

Sven Bremberg har tidigare varit verksam vid Folkhälsomyndigheten. Han har medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten och varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.

 

Datum: Onsdagen den 4 september

Tid: kl 13.00-16.00 (inkl. fika)

Var: Elite, stadshotellet, Karlstad

 

Föreläsningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag: 21 augusti

 

För anmälan och mer information följ länken:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=738028b56690

 

 

Nyheter

Axplock från aktiviteter Värmlands nya i Sunne

Vinnaren från Europadagen är:

Vinnaren av vår tävling från Europa dagen 9/5 är Kristina Thor Östli som vinner en vattenflaska. Frågan var ”Hur många miljoner har Värmlands projektparaply tagit hem till Värmland” Rätt svar: 122 miljoner! Grattis Kristina!!

Samverkan med projektet CONNEXT for inclusion

Projektkontoret i Karlstad/Värmland Tillsammans kommer att samverka i nya projektet ”CONNEXT for inclusion” CONNEXT for inclusion är ett transnationellt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Avdelningen för nyanlända på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun är projektägare. Projektet genomförs 2018-10-01 – 2021-01-31 tillsammans med partners från Finland, Belgien och lokala samverkansaktörer. På nationell nivå kommer…

Vi som jobbar med projekten