Värmlands Unga i Arbete

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands Folkhälsa. Projektet syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 27,5 miljoner. Målgruppen för projektet är unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i risk-och missbruk.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Aktuellt

Studiebesök hos Backa barnet i Ystad!

Läs mer

Reportage i svt om Värmlands Unga i Arbete

Läs mer

Välkommen att delta i en digital övergripande information om BIP

Läs mer

Utbildningar & Event

Kontakt

Kommuner som jobbar med projektet