Värmlands Unga i Arbete

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands Folkhälsa. Projektet syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 27,5 miljoner. Målgruppen för projektet är unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i risk-och missbruk.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Nyheter

Två nya projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Läs mer

Kontakt

Kommuner som jobbar med projektet