Välkommen att delta i en digital föreläsning med efterföljande dialog – Klara Hussénius

Projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning erbjuder föreläsning med efterföljande dialog.

När: tisdagen den 28 maj, 2024 kl 13.00-15.00 (föreläsning inkl. dialog)

Föreläsare: : Klara Hussénius, Fil.dr i socialt arbete på Stockholms Universitet. Hon disputerade 2023 med en avhandling om diskriminering i beslutsfattande om ekonomiskt bistånd.

Klara Hussénius presenterar sin avhandling som belyser arbetet med ekonomiskt bistånd ur ett diskrimineringsperspektiv. Avhandlingen är den första i sitt slag som undersöker förekomsten etnicitetsbias i socialtjänstens bedömningar.
Avhandlingen visar bland annat att det är negativt för klienter att ha ett utländskt klingande namn, i förhållande till beviljandet av ekonomiskt bistånd.

Efter föreläsningen har vi en gemensam dialog.

Till vem: Föreläsningen riktar sig till personal och chefer som arbetar med ekonomiskt bistånd, personal och chefer hos parterna som samverkar med handläggare inom ekonomiskt bistånd

Klara har, tillsammans med Hugo Stranz och Åke Bergmark beviljats medel av FORTE för att under 2024 inleda ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Vem förtjänar ekonomiskt bistånd? Etnisk diskriminering och multidimensionella mönster i socialarbetares uppfattningar och bedömningar”.

Klara arbetar även i det FORTE-finansierade projektet ”Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd”.

Anmälan sker genom att boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum den 23 maj.

En teamslänk kommer att skickas ut innan informationen till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 27/5 så kontakta Värmlandsprojektparaply)

Obs. Föreläsningsdelen kommer att spelas in för att sedan läggas ut på Youtube (Värmlands projektparaply). Föreläsningen finns att tillgå under ca en vecka. Om du som anmält dig inte vill riskera att synas på inspelningen så stäng av kamera, mikrofon samt logga in utan att ange ditt namn.

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se
linda.johansson2@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer