Välkommen att delta i en digital föreläsning med Sara Waller-Skog

När: torsdagen den 16 november, 2023 kl 14.00-16.00

Föreläsare: Sara Waller-Skog är Lektor, Fil.dr i Psykologi på Avdelningen för Arbetshälsovetenskap och Psykologi vid Högskolan i Gävle. Sara forskar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Till vem: Föreläsningen riktar sig till medarbetare/chefer hos samordningsförbundens parter

Sara kommer att ge en bred kompetenshöjande föreläsning om VINR, våldets uttryck/olika typer av våld, tecken och signaler, statistik/omfattning, stöd/hjälp, samverkansperspektivet, eftervåld och också om barn som upplever våld i nära relationer.

Anmälan sker genom att boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum den 10 november.

En teamslänk kommer att skickas ut innan föreläsningen till de som anmält sig.

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer