Välkommen att delta i en digital föreläsning med Sara Waller-Skog

När: torsdagen den 16 november, 2023 kl 14.00-16.00

Föreläsare: Sara Waller-Skog är Lektor, Fil.dr i Psykologi på Avdelningen för Arbetshälsovetenskap och Psykologi vid Högskolan i Gävle. Sara forskar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Till vem: Föreläsningen riktar sig till medarbetare/chefer hos samordningsförbundens parter

Sara kommer att ge en bred kompetenshöjande föreläsning om VINR, våldets uttryck/olika typer av våld, tecken och signaler, statistik/omfattning, stöd/hjälp, samverkansperspektivet, eftervåld och också om barn som upplever våld i nära relationer.

Anmälan sker genom att boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum den 10 november.

En teamslänk kommer att skickas ut innan föreläsningen till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 16/11 så kontakta Värmlandsprojektparaply)

Obs. Föreläsningen kommer att spelas in för att sedan läggas ut på Youtube (Värmlands projektparaply). Om du som anmält dig inte vill riskera att synas på inspelningen så stäng av kamera, mikrofon samt logga in utan att ange ditt namn.

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer