https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmlands skolsamverkan

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 30 miljoner.

Målgruppen för projektet är unga 13 – 16 år.

Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, Region Värmland och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Projektet pågår: 2023-03-01 – 2025-06-30

Kontakt

Linda Johansson

Projektkoordinator

054- 540 85 82

070 - 020 84 35

linda.johansson3@karlstad.se

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten