Värmlands Skolsamverkan

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 30 miljoner.

Målgruppen för projektet är unga 13 – 16 år.

Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, Region Värmland och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Aktuellt

Studiebesök hos Backa barnet i Ystad!

Läs mer

Utbildningar & Event

Kontakt

Kommuner som jobbar med projektet