Inbjudan till grundkurs i tjänstedesign – Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet att gå en 2 dagars grundutbildning i tjänstedesign.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Grundkursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder. Läs mer på hemsidan: www.innovationsguiden.se

När: 13:e och 14:e maj 2024, kl 09.00 – 16.30 (fika från 08.30)
Förkunskaper: Inga, bara nyfikenhet på tjänstedesign
Var: Scandic Winn, Karlstad
Kursarrangör: Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund
Kostnad: Ingen (finansieras av ESF projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning)
Kontaktpersoner: Helene Ohlsson förb. chef VVND, helene.ohlsson@bengtsfors.se, 0531-527087 och
Karin Dahl, processtöd Tjänstedesign, VVND, kad@medpro.eu, 0532-709482

Till vem: Kursen vänder sig till medarbetare/chefer/politiker hos samordningsförbundens parter.

Anmälan sker genom boka din plats här >> senast den 5 april.

Obs begränsat antal platser. Vid behov kan prioritering av platser ske.

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer