Värmlands projektparaply

Personalresurser i paraplyorganisationen, Värmlands projektparaply är lokaliserade hos projektägaren Karlstads kommun och består av projektkoordinatorer, projektcontrollers och projektadministratörer. Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. Fonderna stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Projektparaplyet ansvarar för övergripande samordning och strategisk utveckling av projekten. De lokala delprojekten kan vända sig till oss när det gäller frågor kring projektgenomförande, redovisning och administration. Projektparaplyet har ett nära samarbete med de lokala delprojekten samt samordnar det övergripande arbetet, uppföljnings- och utvärderingsarbetet och säkerställer att projektet genomförs enligt plan. Vi ansvarar för att resultat från uppföljningar och utvärderingar når styrgrupper på såväl central som lokal nivå och samordnar informationsmaterial samt marknadsför projektet på central nivå.

Vår vision

”En plats för alla”

Vi arbetar för att motverka utanförskap genom samverkan och delaktighet mellan aktörer

Organisation

Här kan du se vår organisationskiss med pågående och avslutade projekt i pdf-format:


Organisationskiss

Press och media

Kontaktperson:
Jennie Holmberg, Projektkoordinator
Telefon: 054-540 51 31, 070-362 72 80
E-post: jennie.holmberg@karlstad.se

Reportage

Reportage Svt Nyheter Värmland 2023-12-12 (Värmlands Unga i Arbete)
— Satsning för att förhindra utanförskap

Insändare i Säffletidningen 2023-06-21 (Värmland ReAct) 
— Tack Ragnhild och Säffle kommun för att min pojke fick tillbaka livsviljan

Reportage Svt Nyheter Värmland 2023-01-26 (Värmlands Arbetskraft 2.0)
— Långtidsarbetslösheten avstannar i Värmland

Reportage Svt Nyheter
— John var arbetslös i fem år är nu sushikock

Artikel i Nya Wermlandstidningen (NWT) 2020-02-05 (Värmlands Arbetskraft)
— 200 ungdomar ska ut i arbetslivet

Artikel i Värmlands Folkblad (VF) 2019-05-09
— ”Det är stor skillnad på Teheran och Grums”

Centrala styrgruppens representanter

Den centrala styrgruppen består av representanter med beslutsmandat:

Monica Persson

Socialdirektör, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun

John Weslien

Kommissarie
PO Värmlands/kansli

Ylva Winther

Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen
Säffle kommun

Anders Boström

Sektionschef
Eda kommun

Jessica Granbom

Avdelningschef IFA
Karlstads kommun

Lena Huldén

Utvecklingschef GVF
Karlstads kommun

Anna Beata Brunzell

Folkhälsochef
Region Värmland

May Bjerklund

Verksamhetschef för barn och utbildning
Årjängs kommun

Ann-Karin Bohl

Förbundschef
Klarälvdalens samordningsförbund Värmland

Pernilla Mattsson

Samverkansansvarig
Försäkringskassan

Björn Eriksson

Sektionschef
Arbetsförmedlingen Värmland

Karin Jacobson

Enhetshetschef, Vårdcentral Värmland
Region Värmland

Jan-Erik Andrén

Regional utvecklingsledare
Region Värmland

Ulrika Rönström

Regionsamordnare för Företagarna i
Värmland/Örebro

Mats Fackel

Administrativ chef
ASF Karlstads kommun (Adjungerad)

Linda Landin

Frivårdschef
Örebro och Karlstad

Marie Berg

Arbetsmarknadschef
Torsby kommun

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu?

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare.