unga tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png
undersida_om_oss

Värmlands projektparaply, projektkontoret

Personalresurser i paraplyorganisationen, projektkontoret är lokaliserade hos projektägaren Karlstads kommun och består av projektkoordinatorer, projektcontrollers och projektadministratörer. Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Projektkontoret ansvarar för övergripande samordning och strategisk utveckling av projekten. De lokala delprojekten kan vända sig till oss när det gäller frågor kring projektgenomförande, redovisning och administration. Projektkontoret har ett nära samarbete med de lokala delprojekten samt samordnar det övergripande arbetet, uppföljnings- och utvärderingsarbetet och säkerställer att projektet genomförs enligt plan. Vi ansvarar för att resultat från uppföljningar och utvärderingar når styrgrupper på såväl central som lokal nivå och samordnar informationsmaterial samt marknadsför projektet på central nivå.

 

Organisationsskiss

Se Organisationsskiss i pdf -format

 

Centrala styrgruppens representanter

 

Den centrala styrgruppen består av representanter med beslutsmandat:

 • Monica Persson, Socialdirektör, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun

 • Lotta Östlund Jansson, socialchef, Grums kommun

 • Eva-Lotta Lindskog, socialchef, Kristinehamns kommun

 • May Bjerklund, skolchef, Årjängs kommun

 • Birgitta Larsson, skoldirektör, Karlstads kommun

 • Anders Johannesson, rektor, Storfors kommun

 • Sanna S Bertilsson, AME-chef, Säffle kommun

 • Gösta Kihlgren, AME-chef, Torsby kommun

 • Tommy Wallin, AME-chef, Arvika kommun

 • Hannes Fellman, förvaltningschef Arbetsmarknad och integration, Filipstads kommun

 • Göran Persson, marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen

 • Annicka Carlsson, verksamhetsamordnare, Arbetsförmedlingen

 • Bengt Stenström, utvecklingsledare Folkhälsa och Samhällsmedicin, Region Värmland

 • Ulrika Thufvesson, enhetschef Asyl- och flyktinghälsan, Region Värmland

 • Britta Zetterlund-Johansson, kompetensförsörjningsstrateg, Region Värmland

 • Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef, Samordningsförbundet Samspelet

 • Peter Stenebjer, enhetschef, Försäkringskassan

 • Steve Norman, rektor, vuxenutbildningen, Karlstads kommun

 • Björn Eriksson, enhetschef, Arbetsförmedlingen rehab

 • Samordnare, ESF-rådet (adjungerad)

Vi som jobbar med projekten