https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png
gruppp32

Värmlands projektparaply, projektkontoret

Personalresurser i paraplyorganisationen, projektkontoret är lokaliserade hos projektägaren Karlstads kommun och består av projektkoordinatorer, projektcontrollers, projektadministratörer, utbildningssamordnare, företagssamordnare och arbetsgivarsamordnare. Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. Fonderna stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Projektkontoret ansvarar för övergripande samordning och strategisk utveckling av projekten. De lokala delprojekten kan vända sig till oss när det gäller frågor kring projektgenomförande, redovisning och administration. Projektkontoret har ett nära samarbete med de lokala delprojekten samt samordnar det övergripande arbetet, uppföljnings- och utvärderingsarbetet och säkerställer att projektet genomförs enligt plan. Vi ansvarar för att resultat från uppföljningar och utvärderingar når styrgrupper på såväl central som lokal nivå och samordnar informationsmaterial samt marknadsför projektet på central nivå.

 

Organisationsskiss

Se organisationsskiss i pdf-format

 

Centrala styrgruppens representanter

Den centrala styrgruppen består av representanter med beslutsmandat:

 • Monica Persson, Socialdirektör, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun

 • Lotta Österlund Jansson, socialchef, Grums kommun

 • Ylva Winther, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen, Säffle kommun

 • Anders Boström, sektionschef, Eda kommun

 • Jessica Granbom, avdelningschef IFA, Karlstads kommun

 • Lena Huldén, utvecklingschef GVF, Karlstads kommun

 • Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, Region Värmland

 • May Bjerklund, verksamhetschef för barn och utbildning, Årjängs kommun

 • Ann-Karin Bohl, förbundschef, Klarälvdalens samordningsförbund Värmland

 • Pernilla Mattson, samverkansansvarig, Försäkringskassan

 • Björn Eriksson, sektionschef, Arbetsförmedlingen Värmland

 • Åsa Wahlén, verksamhetschef, område öppenvård, Region Värmland

 • Jan-Erik Andrén, regional utvecklingsledare, Region Värmland

 • Ulrika Rönström, Regionsamordnare för Företagarna i Värmland/Örebro

 • Mats Fackel, administrativ chef, ASF Karlstads kommun (Adjungerad)

 

Press

Kontaktperson:
Jennie Holmberg, Projektkoordinator
Telefon 054-540 51 31, 070-362 72 80
E-post: jennie.holmberg@karlstad.se

 

Reportage Svt Nyheter Värmland 2023-01-26 (Värmlands Arbetskraft 2.0)  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/langtidsarbetslosheten-avstannar-i-varmland
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/john-var-arbetslos-i-fem-ar-ar-nu-sushikock

Artikel i Nya Wermlandstidningen (NWT) 2020-02-05 (Värmlands Arbetskraft)  https://www.nwt.se/2020/02/05/200-ungdomar-ska-ut-i-arbetslivet/

Klipp från föreläsning på ESF:s spridningskonferens 22 oktober och 7 november 2019 (video 3 berättar om projekten Värmlands Framtid och Värmland Tillsammans och om hur resultaten används för att skapa förändrade arbetssätt) https://www.esf.se/Min-region/Norra-Mellansverige/Informationsmoten-/Forelasning-fran-spridningskonferansen-22-oktober-och-7-november/

Radiointervju Sveriges radio (P4) 2019-11-27 Värmlands Nya (Sunne), OBS börja lyssna från 16 min i klippet: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1402775?start=968

Artikel i Värmlands Folkblad (VF) 2019-05-09 ”Det är stor skillnad på Teheran och Grums”

Artikel i Värmlands Folkblad (VF) 2019-05-24 Från apatisk till fast anställd – via EU   Del 2

Radiointervju Sveriges radio: Roligare språkinlärning ska få fler att klara SFI

Radiointervju Sveriges radio: Lyckat projekt för arbetslösa ungdomar får förlängt

Artikel arbetet.se: 90-dagars­garantin inte vägen till jobb för Munkfors unga

 

 

 

 


Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten