Bra-att-ha-länkar

Här kan du hitta länkar med information, statistik och forskning som du kan ha nytta av i arbetet eller om du är intresserad och vill veta mer.

Länkar

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den här rapporten är en del i MUCF:s arbete med att följa upp hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål. Rapporten ger en sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor och lyfter fram de viktigaste förändringarna över tid, liksom skillnader mellan olika grupper av unga utifrån kön, födelseland eller ålder.

UNG IDAG 2024:01 – En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor. För att kunna skapa bättre förutsättningar för alla unga behöver vi veta hur unga själva resonerar kring psykisk hälsa, vad välmående betyder för dem och vad de behöver i livet för att må bra. På regeringens uppdrag har MUCF tillsammans med Folkhälsomyndigheten därför tagit fram den här kartläggningen om ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva – En kartläggning om ungas psykiska hälsa https://www.mucf.se/publikationer/att-inte-bara-overleva-utan-att-faktiskt-ocksa-leva

Stöd för unga i Värmland. Region Värmland erbjuder digitala träffar där du får kunskaper, tips och stöd kring vad du kan göra själv för din hälsa och för att få mer ork. Mår du väldigt dåligt kan du förstås söka hjälp inom vården. Digitala träffar med olika teman varje vecka, samma dag, samma tid.
https://www.1177.se/Varmland/aktuellt/aktuellt-i-varmland/stod-for-unga-i-varmland/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf): Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (Slutrapport december 2021) Där omnämns bl.a. projektet Värmlands Framtid

Forskning & statistik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: http://mucf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: https://forte.se/

Följ kommunernas och regioners verksamheter från år till år: https://www.kolada.se

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering: https://www.ifau.se

Folkhälsomyndigheten, kommunfakta: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/ 

Ung i dag- statistik om unga: http://www.ungidag.se/

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu?

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare.