Välkommen att delta i en digital informationsföreläsning om Trisam – Tidig Rehabilitering i Samverkan

Projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning erbjuder kostnadsfri digital informationsföreläsning.

När: Måndagen den 13 maj, 2024 kl 13.15-14.15

Föreläsare: Angelica Gabrielsson, Strategiskt stöd Trisam/Försäkringskassan, Helene Breed, Operativt stöd Trisam/Region Gävleborg.

Till vem: Föreläsningen riktar sig till medarbetare/chefer hos samordningsförbundens parter.

Trisam – Tidig Rehabilitering i Samverkan, är en grundläggande samverkansstruktur och metod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i Gävleborgs län.
Arbetet sker i gemensamma team med handläggare och representanter från respektive part. Arbetssättet syftar till att ge ett likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning för alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner – ett effektivt stöd till rätt insats, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Samordningsförbund Gävleborg har uppdraget att finansiera, utveckla och stödja Trisam-team i länet.

Anmälan sker genom att boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum den 6 maj.

En teamslänk kommer att skickas ut innan informationen till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 10/5 så kontakta Värmlandsprojektparaply)

Obs. Föreläsningsdelen kommer att spelas in för att sedan läggas ut på Youtube (Värmlands projektparaply). Föreläsningen finns att tillgå under ca 2 månader. Om du som anmält dig inte vill riskera att synas på inspelningen så stäng av kamera, mikrofon samt logga in utan att ange ditt namn.

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se
linda.johansson2@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer