Integritetspolicy

För att kunna delta i aktivitet via Värmlands projektparaply behöver vi hantera dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Karlstads kommun/Värmlands projektparaply vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Karlstads kommun/Värmlands projektparaply sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Överföring av personuppgifter

Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan:

Anmälningar till föreläsningar, utbildningar etc laddas ner från webbplatsen och filen raderas från webbplatsen. Filen sparas digitalt hos Karlstads kommun/Värmlands projektparaply och kan i vissa fall skrivas ut och sammanställas i en pärm. Listorna arkiveras när projektet är slut i 10 år. Elektronisk fil kan i vissa fall laddas upp till finansiärernas projektrum, ex Europiska socialfonden. I vissa fall kan namnuppgifter skickas till hotell/konferensanläggning utifrån bokning av logi, specialkost eller tillgänglighetsanpassningar. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Karlstads kommun/Värmlands projektparaply genom att ringa kontaktcenter 054-540 00 00 och be att få bli kopplad till personal på Värmlands projektparaply. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Karlstads kommun/Värmlands projektparaply genom att ringa kontaktcenter 054-540 00 00 och be att få bli kopplad till personal på Värmlands projektparaply. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Karlstads kommun/Värmlands projektparaply. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. 

Du kan ge in klagomål till IMY om du anser att Karlstads kommun/Värmlands projektparaplys behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter via hemsidan.

Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Karlstads kommun/Värmlands projektparaply använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Karlstads kommun/Värmlands projektparaply kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Karlstads kommun/Värmlands projektparaply använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Karlstads kommun/Värmlands projektparaply använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

Webbplatsen använder följande cookies:
– Google analytics

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Karlstads kommun/Värmlands projektparaply webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.