Utbildning – Utbilda utbildare i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt

Utbildningen ingår i projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning.

Att utbilda utbildare i Lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt kommer att
innehålla: Lösningsfokuserat förhållningssätt och dess tekniker, kursmaterial,
strukturer för grundkurser, en variation av övningar, olika sorters upplägg samt
teoretiska ingångar och fördjupa oss i historieskrivningen om hur lösningsfokus har
utvecklats från 1980-talet (egentligen ännu tidigare) till idag och kanske in i
morgondagen.

Utbildningen består av sju utbildningstillfällen:
29/2-1/3 (Gävle)
5/4 (digitalt, Zoom)
17-19/6 (Tällberg, obs start kl 11.00 den 17:e)
3/9 (digitalt, Zoom)
17/9 (digitalt Zoom)
14-15/10 (Karlstad)
5-6/12 (Örebro)

Alla dagarna kl. 8.30-16.00 om inte annat anges (eller om vi kommer överens om annat). De digitala träffarna över Zoom är kl 09.00-15.00

Det är mycket viktigt för oss att hålla processen lätt och att anpassa dagarna efter
deltagarnas egen lärprocess och deras sätt att utöva lösningsfokus. Det är lika
mycket ett tillfälle för kursdeltagen att fördjupa sig i sin personliga utveckling som
ledare, utbildare, coach och utvecklare av lösningsfokus och för de sammanhang där
detta kan bli en storstilad resurs. Hur vi gör det bestämmer vi själva och tillsammans.


Det finns en tilltänkt struktur som tar sin utgångspunkt i samtida idéer och praxis om
vad som gynnar accelererat lärande, i modeller, i praktiska övningar, i en reflexiv
process med plats för improvisation runt olika färdigheter kopplat till
kursledarrollen. Det är vår övertygelse att rollen har störst effekt när vi praktiserar
det vi lär, att det vi säger och det vi gör hänger ihop även i utbildningssammanhang.
Menar vi att styrkan i lösningsfokus utgår från det samarbete vi har med de vi
arbetar med, då är det dem och deras process som är den som medbestämmer takt,
ton, riktning och innehåll.

Vi vill också i denna anda kunna utlova vissa saker. Efter utbildningen kommer Du:

  • att kunna leda grundutbildningar i lösningsfokus
  • att kunna hålla workshops med lösningsfokus
  • att stödja kollegor att tillämpa lösningsfokus i sina sammanhang
  • att stödja ledare att implementera lösningsfokus
  • att kunna hålla i nätverk med lösningsfokuserade praktiker
  • att kunna vara lika bekväm i digitala som i reella rum
  • att kunna orientera dig i lösningsfokus rika historia
  • att, fram för allt, utveckla ännu mer en egen stil och identitet i förhållande till lösningsfokus

Utbildningen kommer också att kunna erbjuda kursdeltagarna erfarenhet av att leda
reella utbildningar och vi kommer att uppmuntra kursdeltagare att hålla olika typer
av aktiviteter och träna sina färdigheter både under kursen, på kurstillfällena och
mellan dem. Vi hoppas att kursdeltagarna, får tillfälle att på egen hand leda kurser
och stödja andras lärande i lösningsfokus på olika sätt. Ett särskilt utformat diplom
delas ut till alla som genomgår kursen.

Utbildningen riktar sig till professionella eller chefer kunniga och praktiserande i eller med det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet. Ett krav är att de som ansöker har minst gått en grundutbildning i lösningsfokus och på något sätt använder förhållningssättet i arbetet.

Utbildningen har ett begränsat antal platser och kommer att fördelas jämt mellan de deltagande länen (Värmland, Dalarna och Gävleborg). Ev kommer en kortare intervju ske i samband med ansökan.

Länk för intresseanmälan. Obs sista anmälningsdag: 17 januari

Information om utbildarna
Jonas Wells och Sussan Öster, leder ”utbilda-utbildare i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt”. Både Jonas och Sussan har mycket lång erfarenhet av att utbilda och handleda i att lära ut och implementera lösningsfokus i offentlig sektor.
Lösningsfokus är ett sätt att arbeta eller förhålla sig till utmaningar och skeenden som hjälper oss att se och bygga på samarbete. Effekten blir att vi möjliggör tydligare bilder av önskvärd framtid samt att bygga på och utveckla befintliga resurser.
Jonas arbetar som förbundschef/utbildningsledare i Södra Dalarnas Samordningsförbund, tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för Lösningsfokus Korttidsterapi) och doktorand i antropologi på Lunds universitet där han forskar om lösningsfokus ur ett socio-kulturellt perspektiv Sussan arbetar som utbildare/handledare i eget företag efter 26 år som folkhälsovetare och metodutvecklare inom folkhälsoområdet för Region Västmanland.

Både Jonas och Sussan har bl.a. skrivit egna böcker om lösningsfokus och översatt andra böcker som används som kursböcker på grundkurser. De är också aktiva i internationella nätverk av utbildare i lösningsfokus. De har en lång erfarenhet av att innovativt leda grundkurser i lösningsfokus för samordningsförbund och deras medlemmar runt om i Sverige.

Kontaktuppgifter till föreläsare/utbildare
Jonas Wells, jonas.wells@avesta.se, 0706380617
Sussan Öster, sussan@goodsolution.se, 0705524121
Ring/kontakta oss vid minsta fundering eller fråga!

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer