Värmlands Yrkesfokus

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

För att Yrkes-SM 2024 inte ska förbli en enskild händelse har Karlstads kommun och Region Värmland beslutat att arbeta med en regional insats kallad Värmlands Yrkesfokus. Projektet ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att attrahera unga och andra målgrupper utanför arbetsmarknaden i länet att läsa en yrkesutbildning.

Yrkeskampen

För att ytterligare ta tillvara på effekterna av Yrkes-SM arrangeras Regionfinalen i Yrkeskampen av Karlstads kommun och Region Värmland. Yrkeskampen är en tävling som ger elever i årskurs 8 möjlighet att utforska praktiska yrken och få upp intresse för olika gymnasieprogram och framtida utbildningsmöjligheter.

Värmland kommer för första gången att anordna Yrkeskampens regionfinal i Karlstad den 24 oktober 2023. För att kvalificeras dit tävlar klasserna först digitalt. En nationell final sker sedan i samband med Yrkes-SM 2024.
Läs mer på yrkeskampen.se >>

Yrkes-SM 2024

Region Värmland och Karlstads kommun är medarrangörer av Yrkes-SM 2024. Med utgångspunkt i evenemanget görs fler satsningar som även de ska bidra till att stärka den värmländska kompetensförsörjningen.

Värmland har en kompetens- och matchningsproblematik. I vårt län, liksom i övriga landet, minskar andelen personer med gymnasial yrkeskompetens, trots arbetsmarknadens stora efterfrågan. För att matcha näringslivets kompetensbehov behöver fler välja en yrkesutbildning.

Vad är Yrkes-SM?

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresse, status och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildningar. Den 23–25 april 2024 arrangeras evenemanget i Karlstad av den nationella organisationen WorldSkills Sweden, Region Värmland och Karlstads kommun.

Under tre dagar får mellanstadie- högstadie- och gymnasieelever, jobbsökande, yrkesväxlare och allmänt intresserade upptäcka, prova på och få karriärvägledning om yrken av olika slag. Här möts dessutom hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga för att tävla om titeln svensk mästare inom en rad olika yrkesområden.

Yrkes-SM är en unik möjlighet för skolor, yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och näringsliv att tillsammans mötas kring frågor om yrkesutbildningar, karriärmöjligheter och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Läs mer på https://www.yrkessm.se

Värmlands Yrkestorg på Yrkes-SM 2024

Värmlands Yrkestorg samlar det värmländska yrkeslivet på ett och samma ställe under Yrkes-SM 2024. Här finns både företag, utbildare och vägledare – alla med lokal och regional anknytning. På Värmlands Yrkestorg kan besökarna inspireras av yrkesverksamma, upptäcka sin drömutbildning och få information om nya karriärvägar.

För mer information om hur ni som företag, utbildare eller vägledare i Värmland kan medverka:

kontakta saleh.mohammadi@karlstad.se eller klicka på länken

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN TILL VÄRMLANDS YRKESTORG


Aktuellt

Värmlands Yrkestorg – DET VÄRMLÄNDSKA YRKESLIVET PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE

Läs mer

Yrkeskampen inspirerar både ungdomar, politiker och beslutsfattare

Läs mer

Häng med på Yrkeskampens webbtävling

Läs mer

Kontakt