Förankringsmöte – Grundutbildning i BIP

Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet att få en grundutbildning i progressionsverktyget samt få kunskap om forskningens resultat. För mer information om hela upplägget på grundutbildningen, målgrupp, möjlighet till att bli utbildare läs mer här >>

Grundutbildningen startar med ett första förankringsmöte som innehåller:

– Start av processen, börja forma implementeringsresan, sätta lokal organisation

– Utse nyckelpersoner, roller och mandat

Utbildningsprocessen fortsätter efter det första förankringsmötet med följande steg:

5/3 Kick-off, kl. 9.00-11.30 (digitalt)
Förankringsmöte 2 (digitalt) (datum bestäms i samråd med deltagande verksamhet)
26/3 Utbildning i verktyg i Dalarna (heldag fysiskt)
25/4 Utbildning i verktyg i Gävleborg (heldag fysiskt)
16/5 Utbildning i verktyg i Värmland (heldag fysiskt)

Förankringsmöte 1:

När: torsdagen den 1 februari, 2024 kl 13.15-14.45 (digitalt via teams)

Till vem: Förankringsmötet riktar sig till politiker och chefer

Anmälan: Det är chefen för en organisation/verksamhet som anmäler sitt intresse till att delta i processen kring utbildning i BIP. En enskild person vars organisation inte är med kan inte delta.

Anmälan sker genom boka din plats här >>
Sista anmälningsdatum är den 25 januari.

En teamslänk kommer att skickas ut innan mötet till de som anmält sig. Länken skickas till den mailadress du uppger. Var noga med att fylla i rätt mailadress (om du inte fått någon teamslänk 30/1 så kontakta Värmlandsprojektparaply jennie.holmberg@karlstad.se
malin.andersen@karlstad.se
linda.johansson2@karlstad.se

Vid frågor om utbildningen kontakta Emma Kjesbo, emma.kjesbo@karlstad.se

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer