Välkommen att delta i en digital övergripande information om BIP

Värmlands Unga i Arbete arrangerar ett informationstillfälle för att ge en övergripande bild av BIP.
Emma Kjesbo (Förbundschef på Samordningsförbundet Samspelet) håller i informationen och ni får möjlighet att ställa frågor till Emma.

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier. BIP-forskningen riktar om fokus från individen till fokus på organisation, handledarrollen, insatsernas design och arbete.

När: onsdagen den 29 november, 2023 kl 10.30-12.00

Hur: Informationen är digitalt via teams. Gå in på teamslänken nedan för att ansluta.

Vid frågor kontakta Värmlandsprojektparaply:
anosh.ghasri@karlstad.se
jennie.froling@karlstad.se

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Projekt

Värmlands Unga i Arbete

Läs mer