Tematräff för samverkansformen SSPF

Länsstyrelsen Värmland och projektet Värmlands unga i Arbete arrangerar torsdagen den 14 mars en tematräff för samverkansformen SSPF som står för skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med samverkan är att upptäcka ungdomar i risk för kriminalitet och/eller missbruk. Föreläser gör Christina Söderberg, expert på brottspreventiv samverkan och förebyggande arbete.

Dag: Torsdag den 14 mars.
Tid: Klockan 9.30-15 (lunchpaus 12-13).
Plats: Scandic Winn, Karlstad.

Under tematräffen ges en genomgång av de grundläggande delarna i SSPF och framgångsfaktorer. Vi ger råd till de kommuner som vill starta, göra omtag eller få mer struktur och effektivitet i arbetet. Träffen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte, att ta del av lärande exempel samt praktiska delar för att sätta strukturerna för framtida SSPF-arbete.

Föreläsare är Christina Söderberg, expert på brottspreventiv samverkan och förebyggande arbete. Christina har arbetat på Brottsförebyggande rådet och har lång erfarenhet av socialt arbete, särskilt förebyggande arbete riktat till barn och unga. 2023 skrev hon en doktorsavhandling i socialt arbete med temat brottspreventiv samverkan.

Deltar på tematräffen gör kommunala samordnare inom ANDTS eller brottsförebyggande arbete, representanter från socialtjänst, skola, fritidssektorn, Polismyndigheten, frivården samt projektledare och/eller projektmedarbetare i projektet Värmlands unga i arbete.

Förebygga brott och minska återfallsrisk
Anosh Ghasri är projektkoordinator på Värmlands projektparaply.
– Det brottsförebyggande arbetet behöver i större utsträckning införlivas i både kriminalpolitiken och socialpolitiken. Att förebygga brott och att minska risken för återfall ska löpa som parallella spår. Ramarna för det förebyggande arbetet behöver vara tydliga, likaså samverkansformerna. Vi hoppas därför att SSPF ska bli en ändamålsenlig samverkansform i samtliga kommuner i Värmland för att redan i ett tidigt skede fånga upp individer i riskzon. Vår förhoppning är att den här dagen ska möjliggöra en vidareutveckling av det brottsförebyggande arbete i länet, säger Anosh Ghasri.

Inspiration och konkreta verktyg
Maria Frykstedt är utvecklingsledare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen Värmland.
– Skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn är viktiga aktörer i arbetet att motverka att unga socialiseras och rekryteras in i kriminalitet. Vi hoppas på att denna dag ska ge länets kommuner och lokalpolisområden inspiration och konkreta verktyg att fortsätta det goda förebyggande arbetet som redan pågår i länet, säger Maria Frykstedt.

Media är välkomna att närvara när det passar under dagen.

Kontakt:
Anosh Ghasri, projektkoordinator, Värmlands projektparaply
anoshiravan.ghasrifard@karlstad.se, 054-540 74 79

Maria Frykstedt, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Värmland
maria.frykstedt@lansstyrelsen.se, 010-224 73 41

David Falk, kommunikatör, Länsstyrelsen Värmland
david.h.falk@lansstyrelsen.se, 010-224 74 27

Mer information
Strukturen för tematräffen har tagits fram av Länsstyrelsen Värmland och projektet Värmlands Unga i Arbete tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Polismyndigheten och några av länets kommuner.

Projekt

Värmlands Unga i Arbete

Läs mer