Värmland React

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkade nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och var beviljade ca 14 miljoner.

Målgruppen var kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser skulle stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt skulle komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus var att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning gjordes av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kunde skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Projektet samverkade med Företagarna Värmland.

Slutrapport >>

Utvärdering av VÄRMLAND REACT >>

Kartläggningsverktyg Värmland ReAct >>