https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png

Värmland ReAct

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkar nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 14 miljoner.

 

Målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning kommer göras av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kan skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna Värmland.

 

Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023

 

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

 

Har du kontakt med en arbetsgivare som säger att ”Om du genomför den här korta utbildningen så har vi möjlighet att anställa dig eller erbjuda en praktikplats”? Eller har du kanske funderat på att utbilda dig till något som du inte hittar en utbildningsanordnare till, eller känt att den ”vanliga skolan” inte har varit något för dig?

Om du deltar i något av projekten ”Värmland ReAct” eller ”Värmlands Arbetskraft 2.0” så kan du ha möjlighet att ta del av kortare utbildningsinsatser. Det är Folkuniversitetet som är vår leverantör av utbildningarna och om du är intresserad av att få genomföra en sådan utbildning så börjar du med att prata med din projektledare eller kontakta Pia Andersson på telefon 070-699 74 07.

Kontakt

Malin Andersen

Projektkoordinator

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Pia Andersson

Projektkoordinator

054-540 50 87

070-699 74 07

pia.andersson@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller/administratör

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Susanne Forsberg

Företagssamordnare

070- 001 84 70

susanne.forsberg2@karlstad.se

Saleh Mohammadi

Arbetsgivar-utbildningssamordnare

054-540 50 49

076-891 91 94

saleh.mohammadi@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten