https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmland ReAct

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkade nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) var beviljade ca 14 miljoner.

 

Målgruppen var kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser skulle stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt skulle komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus var att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning gjordes av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kunde skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Projektet samverkade med Företagarna Värmland.

 

Projektperiod 1 december 2021 – 30 april 2023

Slutrapport

Utvärdering av VÄRMLAND REACT

Kartläggningsverktyg Värmland ReAct

Kontakt

Malin Andersen

Projektkoordinator

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Saleh Mohammadi

Projektkoordinator

054-540 50 49

076-891 91 94

saleh.mohammadi@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten