Våra projekt

Våra projekt innefattar de flesta av länets kommuner och har Karlstads kommun som projektägare. I dagsläget har vi fyra pågående projekt. Varje projekt har en projektkoordinator centralt i projektparaplyet och vissa projekt har även lokala projektledare i varje kommun.

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

1 september 2023 – 31 augusti 2026
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt…

Läs mer om Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Värmlands Unga i Arbete

1 september 2023 – 1 juni 2026
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands…

Läs mer om Värmlands Unga i Arbete

Värmlands Skolsamverkan

1 mars 2023 – 30 juni 2025
Logotyp för Värmlands projektparaply

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng.

Läs mer om Värmlands Skolsamverkan

Värmlands Yrkesfokus

1 april 2023 – 30 juni 2025

Projektet Värmlands yrkesfokus ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att locka unga och målgrupper utanför arbetsmarknaden i länet att läsa…

Läs mer om Värmlands Yrkesfokus

Avslutade projekt

Värmlands Framtid

1 maj 2015 – 30 juni 2018
Projektet Värmlands Framtid avslutades den 30 juni 2018. Alla kommuner i Värmlands län deltog i projektet. Ett flertal av kommunerna fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter…
Läs mer om Värmlands Framtid

Värmland React

1 december 2021 – 30 april 2023
I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkade nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och var…
Läs mer om Värmland React

Independent people

1 januari 2021 – 22 juni 2022
Independent people var ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium (Storbritannien)
Läs mer om Independent people