tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands nya

Projektet Värmlands Nya riktar sig till unga nyanlända, 15–24 år, i grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för ökat stöd för att nå måluppfyllelse. Projektet ska också ge unga nyanlända kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov.

Exempel på aktiviteter som erbjuds deltagarna​:

  • Uppsökande verksamhet 
  • Coaching
  • Individuellt stöd/lots
  • Anpassade studier, studiemiljö och studiestöd
  • Studiebesök
  • Praktik
  • Arbetsmarknadskunskap och utökad vägledning
  • Friskvård
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT), arbetsterapeut m.m.

Projektet omfattar 11 kommuner och delas in i spår 1 och spår 2. Sex av kommunerna: Filipstad, Karlstad, Storfors, Sunne, Säffle, och Årjäng arbetar med verksamhet för ca 300 unga nyanlända (spår 1). Projektets samtliga 11 kommuner (ovanstående kommuner samt Forshaga, Grums, Hammarö, Torsby och Kil) ska länsövergripande samverka kring gemensamma utvecklingsområden kring nyanländas lärande (spår 2).

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, är projektägare och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektperiod: 2017-03-01 – 2020-02-29

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

Kontakt

Lena Djuvfeldt

Projektledare

054-540 51 05

070-680 18 05

lena.djuvfeldt@karlstad.se

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Malin Andersen

Projektadministratör

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten