Värmlands nya

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

Projektet Värmlands Nya avslutades den 29 februari 2020. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan.

Projektet Värmlands Nya riktade sig till unga nyanlända, 15–24 år, i grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för ökat stöd för att nå måluppfyllelse. Projektet skulle också ge unga nyanlända kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov.

Exempel på aktiviteter som erbjöds deltagarna​:

  • Uppsökande verksamhet ​
  • Coaching​
  • Individuellt stöd/lots​
  • Anpassade studier, studiemiljö och studiestöd​
  • Studiebesök​
  • Praktik​
  • Arbetsmarknadskunskap och utökad vägledning​
  • Friskvård​

Projektet omfattade 11 kommuner och delades in i spår 1 och spår 2. Sju av kommunerna: Filipstad, Karlstad, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng arbetade med verksamhet för ca 390 unga nyanlända (spår 1). Projektets samtliga 11 kommuner (ovanstående kommuner samt Forshaga, Grums, Hammarö, och Kil) samverkade länsövergripande kring gemensamma utvecklingsområden kring nyanländas lärande (spår 2).

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, var projektägare och projektet finansierades av ESF (Europeiska socialfonden).

Slutrapport Värmlands Nya

Värmlands Nya Bilaga 1. Slutrapport från lärande utvärdering Värmlands Nya

Värmlands Nya Bilaga 2.1 Uppföljning av projektdeltagarnas hälsa och hälsoutveckling i ESF-projektet Värmlands Nya

Värmlands Nya Bilaga 2.2 Sammanfattande reflektioner kring projekt deltagarnas hälsa och hälsoutveckling i ESF-projektet Värmlands Nya-kvalitativ och kvantitativ uppföljning

Värmlands Nya Bilaga 2.3 Sammanställning av hälsoenkätbland deltagare i ESF-projektet Värmlands Nya

Värmlands Nya Bilaga 2.4 Hälsoenkät och bakgrundsdata

Här kan du läsa slutrapporten från respektive kommun:

Filipstad
Karlstad
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

PowerPoint material från avslutskonferensen 2020-01-31

KännDigSjälv

I projektet utvecklades tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i Karlstad ett material med ett utbildningspaket om sex- och samlevnadskunskap för nyanlända ”KännDigSjälv”

Under projekttiden gjordes ett filmprojekt i Sunne. Här kan du läsa mer om det och ta del av en trailer till filmerna:

Information om film >>