Connext

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

EMPOWERMENT GENOM SPELBASERAT LÄRANDE
CONNEXT for inclusion var ett internationellt ESF-projekt med partners från Belgien, Finland och Sverige. Projektet avslutades 30 juni 2021.

Det övergripande projektmålet i det svenska projektet var att utveckla innovativa metoder som underlättar nyanlända flickors/kvinnors och pojkars/mäns etablering på arbetsmarknaden.

Den primära målgruppen i det svenska projektet var nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män mellan 15–65 år som har uppehållstillstånd och står långt från arbetsmarknaden.

Den sekundära målgruppen var professionella som arbetar med den primära målgruppen.

Slutrapport >>

Utvärdering av CONNEXT >>

Games Seriously handbok >>