VA logga tillsammans https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands Arbetskraft

 

Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser ska bidra till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika arbetssätt som tas fram i projektet ska omsättas i ordinarie verksamhet.

Exempel på aktiviteter:

  • Hitta och prova nya arbetssätt som gör att deltagare och arbetsgivare möts (arbetsgivare deltar i utformningen och bidrar med nya synsätt, arbetssätt och lösningar). Workshops, möten m.m. med arbetsgivare för att diskutera kommunernas insatser med arbetslivsanknytning och hur arbetet kan utvecklas
  • Prova nya former för hälsofrämjande insatser, ex preventionsgrupper samt lotsa deltagare till rätt
  • Uppsökande arbete – utökat KAA med unga upp till 30 år
  • Individuell planering och stöd
  • Samordning av parallella insatser (ex. arbete med SIP, SAMSIP)

 

Projektet beräknas ha ca 200 deltagare och omfattar fem kommuner, Eda, Grums, Hagfors, Karlstad och Säffle.

Projektet pågår 2020-02-01 – 2022-05-31

 

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

  • Eda
  • Grums
  • Hagfors
  • Karlstad
  • Säffle

Kontakt

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Pia Andersson

Projektkoordinator

054-540 50 87

070-699 74 07

pia.andersson@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Anette Gundahl Karlsson

Arbetsgivarsamordnare

054- 540 51 09

076- 800 30 90

anette.gundahl.karlsson@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten