Värmlands Arbetskraft

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

Projektet Värmlands Arbetskraft riktade sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser skulle bidra till nya metoder/arbetsformer som ledde till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika arbetssätt som togs fram i projektet skulle omsättas i ordinarie verksamhet.

Exempel på aktiviteter:

Hitta och prova nya arbetssätt som gör att deltagare och arbetsgivare möts (arbetsgivare deltar i utformningen och bidrar med nya synsätt, arbetssätt och lösningar). Workshops, möten m.m. med arbetsgivare för att diskutera kommunernas insatser med arbetslivsanknytning och hur arbetet kan utvecklas
Prova nya former för hälsofrämjande insatser, ex preventionsgrupper samt lotsa deltagare till rätt
Uppsökande arbete – utökat KAA med unga upp till 30 år
Individuell planering och stöd
Samordning av parallella insatser (ex. arbete med SIP, SAMSIP)

Projektet omfattade fem kommuner: Eda, Grums, Hagfors, Karlstad och Säffle.

Projektet pågick 2020-02-01 – 2022-05-31

Slutrapport >>

Film från avslutskonferens