https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmlands Arbetskraft

Projektet Värmlands Arbetskraft riktade sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Projektets insatser skulle bidra till nya metoder/arbetsformer som ledde till att unga som varken arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika arbetssätt som togs fram i projektet skulle omsättas i ordinarie verksamhet.

Exempel på aktiviteter:

  • Hitta och prova nya arbetssätt som gör att deltagare och arbetsgivare möts (arbetsgivare deltar i utformningen och bidrar med nya synsätt, arbetssätt och lösningar). Workshops, möten m.m. med arbetsgivare för att diskutera kommunernas insatser med arbetslivsanknytning och hur arbetet kan utvecklas
  • Prova nya former för hälsofrämjande insatser, ex preventionsgrupper samt lotsa deltagare till rätt
  • Uppsökande arbete – utökat KAA med unga upp till 30 år
  • Individuell planering och stöd
  • Samordning av parallella insatser (ex. arbete med SIP, SAMSIP)

 

Projektet beräknades ha ca 200 deltagare och omfattade fem kommuner: Eda, Grums, Hagfors, Karlstad och Säffle.

Projektet pågick 2020-02-01 – 2022-05-31

Film från avslutskonferens 22-04-07

Slutrapport Värmlands Arbetskraft

 

Här kan du läsa slutrapporten från respektive kommun samt från projektets hälsosamordnare, Region Värmland

 

Kontakt

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Saleh Mohammadi

Projektkoordinator

054-540 50 49

076-891 91 94

saleh.mohammadi@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten