https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmland tillsammans

Projektet Värmland Tillsammans avslutades den 28 februari 2021. Här kan du läsa en sammanfattning av projektet. Inom kort kommer projektets slutrapport sam delprojektens slutrapporter att presenteras.

I Värmland Tillsammans skulle kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som stod särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte var redo för, och inte klarade av, de insatser som fanns tillgängliga i kommunerna.

Projektet syftade till att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen skulle komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.

Genom ökad samordning hoppades projektet kunna bidra till att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.

Övergripande projektmål 
Utrikes födda kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden skulle närma sig arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.

Projektet pågick i kommunerna: Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng

Projektet pågick 2018-04-01 till 2021-02-28.

 

Film från avslutskonferens 2021-01-29

Faktablad/sammanfattning av projektet

Slutrapport Värmland Tillsammans

Bilaga 1. Kartläggning

Bilaga 2. Kartläggningsmaterial

Bilaga 3. Arbetsliv i Sverige, Lärarhandledning

Bilaga 4. Samhällsekonomisk analys

Bilaga 5. Utvärdering av projektet Värmland Tillsammans

Bilaga 6. Uppföljning av deltagarnas hälsa och hälsoutveckling i Värmland Tillsammans

 

Här kan du läsa slutrapporten från respektive kommun samt från projektets pedagoger och hälsosamordnare:

 

Kursen Arbetsliv i Sverige Arbetslivskunskap för nyanlända är utvecklad i projekten Värmland Tillsammans och CONNEXT for Inclusion som en arbetsmetod och ett arbetssätt främst för elever på sfi men kursen passar också för andra grupper som vill lära sig mer om hur arbetslivet i Sverige fungerar.

Skapare av kursen och lärarhandledningen är Anna-Maria Nykvist, lärare i svenska som andraspråk och pedagog i projektet.

 

Lokala styrgrupper

 

 

Kontakt

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Malin Andersen

Projektkoordinator

054-540 50 33

070-020 83 12

malin.andersen@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten