Värmland Tillsammans

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

Projektet Värmland Tillsammans avslutades den 28 februari 2021. I Värmland Tillsammans skulle kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som stod särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte var redo för, och inte klarade av, de insatser som fanns tillgängliga i kommunerna.

Projektet syftade till att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen skulle komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.

Genom ökad samordning hoppades projektet kunna bidra till att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.

Övergripande projektmål:
Utrikes födda kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden skulle närma sig arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.

Projektet pågick i kommunerna: Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng

Projektet pågick 2018-04-01 till 2021-02-28.

Slutrapport >>

Utvärdering av VÄRMLAND TILLSAMMANS >>

Film från avslutskonferens