tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmland tillsammans

I Värmland Tillsammans ska kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte är redo för, och inte klarar av, de insatser som finns tillgängliga i kommunerna.

Projektet syftar till att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen ska komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.

Genom ökad samordning hoppas projektet kunna bidra till attklargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.

Övergripande projektmål 
Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.

Projektet pågår i kommunerna: Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng.

Projektet pågår 2018-04-01 till 2021-02-28.

 

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

 

I projektet är även lärare/pedagoger anställda:
Pedagogernas roll i projektet

 

 

 

Kontakt

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Pia Andersson

Projektkoordinator

054-540 50 87

070-699 74 07

pia.andersson@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten