Utbilda utbildare inom lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt

Utbildningen ingår i projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning.

Att utbilda utbildare i Lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt kommer att
innehålla: Lösningsfokuserat förhållningssätt och dess tekniker, kursmaterial,
strukturer för grundkurser, en variation av övningar, olika sorters upplägg samt
teoretiska ingångar och fördjupa oss i historieskrivningen om hur lösningsfokus har
utvecklats från 1980-talet (egentligen ännu tidigare) till idag och kanske in i
morgondagen.

Utbildningen består av sju utbildningstillfällen:
29/2-1/3 (Gävle)
5/4 (digitalt, Zoom)
17-19/6 (Tällberg, obs start kl 11.00 den 17:e)
3/9 (digitalt, Zoom)
17/9 (digitalt Zoom)
14-15/10 (Karlstad)
5-6/12 (Örebro)

Utbildare: Jonas Wells och Sussan Öster, leder ”utbilda-utbildare i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt”. Både Jonas och Sussan har mycket lång erfarenhet av att utbilda och handleda i att lära ut och implementera lösningsfokus i offentlig sektor.
Jonas arbetar som förbundschef/utbildningsledare i Södra Dalarnas Samordningsförbund, tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för Lösningsfokus Korttidsterapi) och doktorand i antropologi på Lunds universitet där han forskar om lösningsfokus ur ett socio-kulturellt perspektiv Sussan arbetar som utbildare/handledare i eget företag efter 26 år som folkhälsovetare och metodutvecklare inom folkhälsoområdet för Region Västmanland.ara Waller-Skog är Lektor, Fil.dr i Psykologi på Avdelningen för Arbetshälsovetenskap och Psykologi vid Högskolan i Gävle.

Till vem: Utbildningen riktar sig till professionella eller chefer kunniga och praktiserande i eller med det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet. Ett krav är att de som ansöker har minst gått en grundutbildning i lösningsfokus och på något sätt använder förhållningssättet i arbetet.

Utbildningen har ett begränsat antal platser och kommer att fördelas jämt mellan de deltagande länen (Värmland, Dalarna och Gävleborg). Ev kommer en kortare intervju ske i samband med ansökan.

Klicka här för mer info och intresseanmälan

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer