https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png

Värmlands framtid

Projektet Värmlands Framtid avslutades den 30 juni 2018. Ett flertal kommuner fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter projektets slut. Ta kontakt med din kommun för mer information. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport presenteras nedan.

Värmlands Framtid riktade sig till ungdomar i åldern 15–29 år som varken arbetade eller studerade med prioritering på ungdomar som saknade fullständiga gymnasiebetyg. Projektet omfattade 1155 ungdomar fördelat på 16 kommuner med lokala projektledare. Projektets syfte var att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.

Exempel på aktiviteter som erbjöds deltagarna:

  • Uppsökande verksamhet
  • Coaching
  • Individuellt stöd/lots
  • Studiebesök
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Friskvård
  • Praktik
  • Studier, kortare utbildningar
  • Öppen verksamhet och kommunala arbetsmarknadsanställningar kombinerat med studier.

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, var projektägare (men projektet fanns i alla länets kommuner) och projektet finansierades av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektperiod: 2015-05-01 – 2018-06-30

 

Slutrapport Värmlands Framtid
Bilaga 1: Resultat i förhållande till uppsatta delmål
Bilaga 2: Arbetet med horisontella principer

 

Här kan du läsa slutrapporten från respektive kommun:

Kontakt

Pia Andersson

Projektkoordinator

054-540 50 87

070-699 74 07

pia.andersson@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller/administratör

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten