Independent people

Projektstart
Dagens datum
Projektslut

Independent people var ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium (Storbritannien). I projektet utbytte personal erfarenheter och utvecklade metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser (soft skills). Projektet involverade personal som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) hos deltagande organisationer.

Projektet har uppnått uppsatta mål och skapade bland annat en internetbaserad aktivitetsbank som kan hjälpa ungdomsarbetare att arbeta med metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser. Projektet utvecklade också ett gemensamt ”pass” som hjälper unga att visa sina mjuka kompetenser. Ni kan ta del av detta och projektets resultat via hemsidan: https://independentpeople.site/wp/

Projektets mål:

  • Utveckla en gemensam definition av mjuka kompetenser genom att identifiera likheter och skillnader inom varje partners socioekonomiska och operativa sammanhang (kultur, normer och värderingar, arbetsgivarens förväntningar osv.)
  • Utforska de olika icke-formella inlärningsmetoder som organisationerna använder för att hjälpa unga människor att utveckla mjuka färdigheter och utbyta erfarenheter kring dessa.
  • Utveckla ett gemensamt ”pass”, som hjälper unga att bevisa och visa sina mjuka färdigheter.
  • Skapa ett internetbaserat utbildningspaket för att hjälpa ungdomsarbetare att överföra och tillämpa framgångsrika icke-formella metoder för att utveckla arbetet med att stärka ungas mjuka kompetenser.