https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-e1642606759730.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Independent people

Independent people är ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium (Storbritannien). I projektet utbyter personal erfarenheter och utvecklar metoder för att stärka ungas mjuka kompetenser (soft skills). Projektet involverar personal som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) hos deltagande organisationer.

 

Projektets mål:

-Utveckla en gemensam definition av mjuka kompetenser genom att identifiera likheter och skillnader inom varje partners socioekonomiska och operativa sammanhang (kultur, normer och värderingar, arbetsgivarens förväntningar osv.)

-Utforska de olika icke-formella inlärningsmetoder som organisationerna använder för att hjälpa unga människor att utveckla mjuka färdigheter och utbyta erfarenheter kring dessa.

-Utveckla ett gemensamt ”pass”, som hjälper unga att bevisa och visa sina mjuka färdigheter.

-Skapa ett internetbaserat utbildningspaket för att hjälpa ungdomsarbetare att överföra och tillämpa framgångsrika icke-formella metoder för att utveckla arbetet med att stärka ungas mjuka kompetenser.

 

Projektet pågår 2021-01-01 –  2022-06-30

Kontakt

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten