CONNEXT logga arbetskraft 2.0 VA logga tillsammans https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Föreläsning Bodyrights 14 oktober kl. 15.00-16.00

Med projektet Body Rights 2030 har RFSU syftet att sprida ordet om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter korreleras med en hållbar, global utveckling och FN: s mål.

RFSU sprider kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, icke-diskriminering och abortlagar.

 

Hur kan sexualundervisning bekämpa fattigdom? Hur kan ökad tillgång till mensskydd göra att fler flickor får gå i skolan? Hur kan säkrare aborter rädda liv?

 

Lyssna på Sarah Daleke om m hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop med en hållbar global utveckling och med FN:s 17 globala mål i Agenda 2030.

Anmälan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-Ogf-sViikKANAOLyKbPZiffb5UQ6LVBvULMRdyDbOtUOEM1OUpNTVFOTlVTT1QyQkRPNTdWVVRGVS4u

Vi som jobbar med projekten