Välkomna på workshop inför ansökan inom ESFs utlysning ”Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser.”

När: fredagen den 19 januari kl 09.00-15.00. Kaffe/te och smörgås från kl 08.30, lunch kl 12.00-13.00.

Plats: Best Western Gustaf Fröding Hotell Konferens i Karlstad.

Kostnadsfri workshop: Lunch och fika ingår.

Klicka här för anmälan >> (obs sista dag för anmälan är 12 januari)

Värmlands projektparaply bjuder in intresserade kommuner i Värmland och samverkansaktörer såsom Region Värmland, Arbetsförmedlingen m.fl till en workshop inför arbete med ansökan. Vi hoppas att ni som sedan tidigare fått en ”save the date” och vidarebefordrat denna till någon kollega också kan hjälpa oss att vidarebefordra denna länk till anmälan. Hjälp oss också gärna att sprida denna inbjudan till andra ni tror kan ha intresse av denna workshop!

Syftet med utlysningen är på individnivå att stötta arbetslösa med försörjningsstöd att komma ut i arbete eller närma sig arbetsmarknaden med fokus på stegförflyttning och på organisationsnivå att minska kostnader för försörjningsstöd samt att öka samverkan.

Mer information om utlysningen och storleken på utlysta medel meddelas av ESF den 16 januari och lyfts på workshopen. Utlysningen är öppen: 2024-01-16 – 2024-04-03

Förberedelser – att undersöka inför workshopen:

  • Målgruppen (ålder, utbildningsnivå, hälsotillstånd m.m.)
  • Ungefärligt antal i målgruppen i er organisation
  • Målgruppens behov av stöd för stegförflyttning
  • Organisationens behov kopplat till utmaningen
  • Utmaningar/hinder i arbetet med målgruppen
  • Definiera aktuella samverkansaktörer

Kontakt för mer info: Jennie Fröling, jennie.froling@karlstad.se, 070-001 58 66