Erasmus

Ny ansökan beviljad!

Ny ansökan beviljad: Independent People 2.0! Värmlands projektparaply har beviljats medel av Erasmus+ för att driva projektet ”Independent people 2.0”

I det tidigare projektet Independent people utbytte ungdomsarbetare i deltagande organisationer erfarenheter och samlade aktiviteter och verktyg för att stärka ungas mjuka kompetenser på en webbplats samt en aktivitetsbank. I det nya projektet Independent people 2.0 fortsätter det strategiska partnerskapsarbetet genom att bl.a. utbilda 32 ungdomsarbetare i fyra länder att använda och skapa Portable Educational Escape Rooms (PEERs). Syftet är att öka kvaliteten i ungdomsarbetet och stärka ungas mjuka kompetenser och anställningsbarhet.

Under projekttiden utvecklas PEERs lokalt i samskapande med unga från målgruppen. Minst åtta PEERs ska skapas och finnas lättillgängliga för ungdomsarbetare i aktivitetsbanken på projektets webbplats https://independentpeople.site/wp/. Ett led i projektet är också att skapa spridning av metoden genom att utbilda andra ungdomsarbetare i metoden.

Deltagande länder är: Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien.

Projekttid: 1 april 2024 – 31 mars 2027