Inspelning från föreläsning av Sara Waller Skog, 2023-11-16

Den 16 november anordnade projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning en föreläsning med Sara Waller Skog. Sara är Lektor, Fil.dr i Psykologi på Avdelningen för Arbetshälsovetenskap och Psykologi vid Högskolan i Gävle. Sara forskar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Föreläsningen handlar om VINR, våldets uttryck/olika typer av våld, tecken och signaler, statistik/omfattning, stöd/hjälp, samverkansperspektivet, eftervåld och också om barn som upplever våld i nära relationer.

Föreläsningen spelades in och här kan du ta del av föreläsningen (obs att föreläsningen är uppdelad i två länkar)

Del 1

Del 2

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer