unga tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands unga

Projektet Värmlands unga riktar sig till ungdomar, 15-24 år i grund- och gymnasieskola, som riskerar lämna skolan i förtid. Projektet omfattar sju skolor i kommunerna Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng. Projektets syfte är att minska skolavhoppen och utanförskap för ungdomar i Värmland.

I Värmlands unga arbetar vi med ungdomen i centrum. Det är viktigt att alla ungdomar ska känna sig delaktiga och väl bemötta. Vi arbetar mycket med samverkan mellan skola, vårdnadshavare och andra aktörer.

Värmlands unga jobbar också med att hitta nya strukturer, arbetssätt, metoder, både på organisationsnivå och i aktiviteter för enskilda ungdomar.

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, är projektägare och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektperiod: 2016-01-01- 2019-02-28

 

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

Kontakt

Fatima Kanu Hedin

Projektkoordinator

054-540 52 51

070-020 83 44

fatima.kanu.hedin@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten