tillsammans nya https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Värmlands unga

Projektet Värmlands Unga avslutades den 28 februari 2019. Projektets slutrapport samt kommunernas lokala slutrapport kommer att presenteras här inom kort.

Projektet Värmlands Unga riktade sig till ungdomar, 15-24 år i grund- och gymnasieskola, som riskerade att lämna skolan i förtid. Projektet omfattade sju skolor i kommunerna Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng. Projektets syfte var att minska skolavhoppen och utanförskap för ungdomar i Värmland.

I Värmlands Unga är ungdomen i centrum. Det är viktigt att alla ungdomar känna sig delaktiga och väl bemötta. Samverkan mellan skola, vårdnadshavare och andra aktörer var viktigt i projektet.

Värmlands Unga jobbade också med att hitta nya strukturer, arbetssätt, metoder, både på organisationsnivå och i aktiviteter för enskilda ungdomar.

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, var projektägare och projektet finansierades av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektperiod: 2016-01-01- 2019-02-28

 

Kontakt

Fatima Kanu Hedin

Projektkoordinator

054-540 52 51

070-020 83 44

fatima.kanu.hedin@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Marie Lönntorp

Projektcontroller

054-540 53 27

070-001 82 76

marie.lonntorp@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten