Värmlands Yrkestorg

DET VÄRMLÄNDSKA YRKESLIVET PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE

På Yrkes-SM 2024 – mitt i evenemangsområdet – kommer Värmlands Yrkestorg att finnas.

Värmlands Yrkestorg samlar det värmländska yrkeslivet på ett och samma ställe. Här finns både företag, utbildare och vägledare – alla med lokal anknytning. Här kan besökarna inspireras av yrkesverksamma, upptäcka sin drömutbildning och få information om nya karriärvägar.
· Företag presenterar sina verksamheter och inspirerar till yrkesval inom branschen.
· Utbildare berättar om sina yrkesutbildningar och visar upp olika karriärmöjligheter.
· Vägledare ger information och rådgivning kring yrkesvägar och utbildningstillfällen.

Vill ni veta mer:

Kontakta saleh.mohammadi@karlstad.se eller besök https://www.yrkessm.se/utstallare/

Projekt

Värmlands Yrkesfokus

Läs mer