Grundutbildning i BIP erbjuds under 2024 genom projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

BIP står för Beskaeftigelses indikator projektet, översatt till svenska jobb- och sysselsättnings indikator projektet. Det är Växthuset i Danmark som tillsammans med två universitet tagit fram forskningsstudien. Studien pågick under 4 år där 4000 deltagare deltog.  Deltagarna var långtidsarbetslösa och hade komplexa problem utöver arbetslöshet, såsom fysiska och psykiska utmaningar med mera. För att se individernas stegförflyttning mot arbete/studier fokuserade de på 11 indikatorer. Utifrån ett progressionsmätningsverktyg med de 11 indikatorerna följde man deltagnas process var tredje månad för att ha fokus på rätt saker i processen mot arbete/studier.

Inom projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning ges möjlighet att få utbildning i progressionsverktyget samt få kunskap om forskningens resultat som innebär följande förhållningssätt:

  • Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.
  • Arbeta med individens helhet genom samordnade parallella insatser, exempelvis med hälsa, vägledning, praktik.
  • Hela tiden fokus på arbete/studier från dag ett.

Vad erbjuds?

Grundutbildning i implementering av förhållningssättet samt utbildningsdag i progressionsverktyget. Process och utbildningsupplägg:

Förankringsmöte 1
– Start av processen, börja formulera implementeringsresan, sätta lokal organisation.
– Utse nyckelpersoner, roller och mandat.
Kick off
– Fördjupad bakgrund till forskningsstudien
Förankringsmöte 2
– Uppföljning
Utbildning dialog- och skattningsverktyg
– Utbildning i verktyget för medarbetare
– Progressionsmätning, underlag för handlingsplan

När genomförs utbildningen 2024?

Omgång 1:
– 1/2 Förankringsmöte 1 kl. 13.15-14.45 (digitalt)
– 5/3 Kick-off, kl. 9.00-11.30 (digitalt)
– Förankringsmöte 2 (digitalt) (datum bestäms i samråd med deltagande verksamhet)
– 26/3 Utbildning i verktyg i Dalarna (heldag fysiskt)
– 25/4 Utbildning i verktyg i Gävleborg (heldag fysiskt)
– 16/5 Utbildning i verktyg i Värmland (heldag fysiskt)

Omgång 2
– 12/9 Förankringsmöte 1 kl. 14.00-15.30 (digitalt)
– 10/10 Kick-off, kl. 9.00-11.30 (digitalt)
– Förankringsmöte 2 (digitalt) (datum bestäms i samråd med deltagande verksamhet)
– Utbildning i verktyg i Dalarna (heldag fysiskt) (datum planeras in senare)
– Utbildning i verktyg i Gävleborg (heldag fysiskt) (datum planeras in senare)
– Utbildning i verktyg i Värmland (heldag fysiskt) (datum planeras in senare)

Antal platser

Kick off – finns ingen begränsning på hur många som kan delta eftersom den är digital.

Utbildning i progressionsverktyg, 30 st per tillfälle

Målgrupper

Förankringsmöte är för politiker och chefer

Kick off är för politiker, chefer och medarbetare

Utbildningsdagen är för medarbetare som arbetar med processen mot arbete/studier, Det är en fördel om chefer kan delta på utbildningsdagen.

Prioritering av platser

När fler än 30 är anmälda till en utbildningsdag i progressionsverktyget tas en diskussion om planering för ytterligare utbildningsdag.

Anmälan

Det är chefen för en organisation/verksamhet som anmäler sitt intresse till att delta i processen kring utbildning i BIP. En enskild person vars organisation inte är med kan inte delta.

Anmälningslänk till att delta i processen som startar 1 februari finns här >>

Anmälningslänk till att delta i processen som startar 12 september (kommer ut på hemsidan vid senare tillfälle)

Möjlighet till att bli utbildare i BIP

Under hösten 2024 kommer projektet utbilda utbildare i BIP:s förhållningssätt och i progressionsverktyget. Att bli utbildare innebär inte att man blir certifierad utbildare där man kan hålla i en hel utbildning av BIP-processen utan det innebär att kunna hålla utbildningar i progressionsverktyget och delge kunskap om förhållningssättet.

Anmälan till att bli utbildare (kommer ut på hemsidan vid senare tillfälle)

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer