workshop

Workshop inför ny ansökan

Den 7 februari genomförde Värmlands projektparaply en workshop för att förbereda ansökan om medel för projekt riktat till ”Unga som varken arbetar eller studerar” (UVAS). 12 av Värmlands kommuner deltog samt Region Värmland och Kriminalvården.