Uppstart av nytt projekt!

Uppstartsdagar för det ESF-finansierade projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning”

Förbundschefer, processledare och projektpersonal samlades för att tillsammans diskutera och planera projektets insatser.

I projektet ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Projektets insatser består bl.a. av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

Läs mer om projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer