Två nya projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF)

1 september startade två nya projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), ”Värmlands Unga i Arbete” samt ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning”. Läs mer under respektive projekt.

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer

Värmlands Unga i Arbete

Läs mer