Två nya ESF-finansierade projekt beviljade

Vi har nu fått de glädjande beskeden att vi har beviljats ESF-medel till två nya projekt med start under hösten 2023.

Värmlands Unga i Arbete

Inriktningen för projektet är arbete med att nå utrikesfödda UVAS, unga i riskbruk och att arbeta brottsförebyggande.
Målgruppen är unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) och behöver stöd för att komma ut i arbete eller närmare arbetsmarknaden.
10 kommuner i Värmland kommer att delta (Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng)

Projekttid totalt: 2023-09-01 – 2026-06-30

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

I projektet ska samtliga 12 samordningsförbund i Norra mellansverige, (Dalarna, Gävleborg och Värmland) skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Projektets insatser består bl.a av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för fortsatt hållbart lärande och utveckling.
Målgruppen är personal hos förbunden och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, AF och FK)

Projekttid totalt: 2023-09-01 – 2026-08-31