Tips! – Rapport från MUCF, Unga idag 2024:1, ”En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige”

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Den här rapporten är en del i MUCF:s arbete med att följa upp hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål.

Rapporten ger en sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor och lyfter fram de viktigaste förändringarna över tid, liksom skillnader mellan olika grupper av unga utifrån kön, födelseland eller ålder.

Läs mer och ta del av rapporten här >>