Tematräff för SSPF

Tack till samtliga parter för en lyckad dag i kunskapens tecken! Projektet Värmlands Unga i Arbete och Länsstyrelsen Värmland ordnade tillsammans en temadag om samverkansformen SSPF. Förutom socialtjänst, skola, polis och fritid närvarade även Frivården, som förhoppningsvis blir en del av denna samverkan på många håll i Värmland. Och det är förstås kul att tillsammans gå i bräschen för denna utökning av SSPF.

Taggade deltagare ska nu vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet i länet. Och nöjda arrangörer ska planera för en uppföljning av dagen. Men, först tar vi en välförtjänt helg – när det är dags.

Trevlig helg!

På Länsstyrelsen Värmlands hemsida kan du läsa mer om dagen: Klicka här >>

Projekt

Värmlands Unga i Arbete

Läs mer