Kartläggning om ungas psykiska hälsa

”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”

På regeringens uppdrag har MUCF tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram en kartläggning om ungas psykiska hälsa och ohälsa. Läs mer och ladda hem/beställ kartläggningen: https://www.mucf.se/publikationer/att-inte-bara-overleva-utan-att-faktiskt-ocksa-leva

mucf