Inbjudan till erfarenhetsutbyte runt systematisk brukarinvolvering

Dela med er av hur ni arbetar med brukarinvolvering i er verksamhet!

I projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning vill vi hitta hållbara strukturer för att etablera erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Målet är att inspirera, lära och utveckla tillsammans.

Vi planerar digitala träffar för erfarenhetsutbyte om olika former av brukarinvolvering under våren 2024.

Begreppet brukarinvolvering
Hur användare involveras i att utveckla och förbättra tjänster.
Andra ofta använda begrepp är användarinvolvering, tjänstedesign, brukarinflytande.

Senast den 29 februari vill vi ha din anmälan.

Kontakt: Anna-Karin Hainsworth
e-post: anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
telefonnummer: 070-084 04 00

Projekt

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

Läs mer