react

Avslutskonferens Värmland React

Den 24 mars var det dags för avslutskonferens för projektet ”Värmland ReAct”.

Ca 60 personer deltog och fick under dagen bl.a ta del av projektets resultat, utvärdering, panelsamtal med projektpersonal och samverkande företag. Dagen avslutades med en fantastisk inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson. Stort tack till alla som deltog på konferensen.