react

Avslutskonferens Värmland React 24 mars

Det ESF-finansierade projektet Värmland ReAct startade 2021 med syftet att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i och öka möjligheterna att komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Den 24 mars är det dags att summera projektets resultat och lärdomar och vi bjuder härmed in till en kostnadsfri avslutskonferens på Elite i Karlstad. Vi kommer bl.a få ta del av projektets framgångsfaktorer, utvärdering och en inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson (Let´s Dance)

Varmt välkommen!

tobias