https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2023/02/SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS_300x.png

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 var ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det var ett projekt som byggde på lärdomar från Värmlands Framtid.

Värmlands Arbetskraft 2.0 riktade sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola.

Projektet skulle vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare. För att stötta kommunerna i arbetet finansierade projektet en utbildningssamordnare.

Värmlands Arbetskraft 2.0 inkluderade sex kommuner i Värmland: Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne.

Beviljade ESF-medel för projektet var ca 13 miljoner kronor

Projektet pågick perioden: 2020-09-01 – 2022-12-31

Slutrapport Värmlands Arbetskraft 2.0

 

Här kan du läsa slutrapporten från respektive kommun samt från projektets hälsosamordnare, Region Värmland

Här kan du ta del av utvärderingen av projektet: Utvärdering Värmlands Arbetskraft 2.0

Film om projektet: https://youtu.be/kwJ88bE8Svw

 

Kontakt

Jennie Holmberg

Projektkoordinator

054-540 51 31

070-362 72 80

jennie.holmberg@karlstad.se

Ulla-Lena Kvist

Projektadministratör

054-540 51 87

070-020 84 11

ulla-lena.kvist@karlstad.se

Saleh Mohammadi

Projektkoordinator

054-540 50 49

076-891 91 94

saleh.mohammadi@karlstad.se

Följ oss på Instagram!

Vi som jobbar med projekten