VI box CONNEXT logga arbetskraft 2.0 VA logga https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/amif-1.png https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2021/03/erasmus.png

Värmlands Arbetskraft 2.0

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det är ett projekt som bygger på lärdomar från Värmlands Framtid.

Värmlands Arbetskraft 2.0 riktar sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola.

Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare. För att stötta kommunerna i arbetet finansierar projektet en utbildningssamordnare.

Värmlands Arbetskraft 2.0 inkluderar sex kommuner i Värmland: Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne.

Beviljade ESF-medel för projektet är ca 13 miljoner kronor

Projektet pågår perioden: 2020-09-01 – 2022-12-31

 

Vill du delta eller veta hur det ser ut just i din kommun? Klicka på din kommun och läs mer:

Kontakt

Jennie Fröling

Projektkoordinator

054-540 51 47

070-001 58 66

jennie.froling@karlstad.se

Sofia Palenius

Projektcontroller/administratör

054- 540 85 82

070- 020 84 35

sofia.palenius@karlstad.se

Ingela Johansson

Utbildningssamordnare

054- 540 84 89

070- 001 88 25

ingela.johansson@karlstad.se

Vi som jobbar med projekten