Uppstart av nytt projekt!

Uppstartsdagar i projektet ”Värmlands Unga i Arbete”. 10 kommuner ska i samverkan med bland andra Polis och Kriminalvård jobba för att hitta vägar för unga utrikesfödda eller unga som är eller riskerar att hamna i kriminalitet och/eller risk-och missbruk.

Läs mer om Värmlands Unga i Arbete

Projekt

Värmlands Unga i Arbete

Läs mer